Βιβλίο
GDPR: Εξεταστέα ύλη για Data Protection Officer
Το μοναδικό που περιλαμβάνει υποδείγματα για τον επαγγελματία DPO

Συλλογικό έργο
Θανάσης Δαβαλάς
Άννα Αγγελάκη
Μ. Ταβουλάρη
Βίκτωρ Γασπαράκης
Ευάγγελος Τζανίδης
Χαλκιδική
Εκδόσεις Φυλάτος
2020
σ. 122
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-658-024-6
Κυκλοφορεί
Τιμή: 17.66€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 30-09-2020)
Περίληψη:

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να βοηθήσει και να διευκολύνει τις επιχειρήσεις στη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) ευρέως γνωστό ως GDPR από την αγγλική ονομασία General Data Protection Regulation. Κεντρικό πρόσωπο για την εφαρμογή του κανονισμού είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δομένων (Υ.Π.Δ.). Στο βιβλίο περιλαμβάνονται αναλυτικά τα καθήκοντα του Υ.Π.Δ. καθώς και πολλά από τα έγγραφα που θα τον διευκολύνουν στην εργασία του. Επίσης περιλαμβάνονται λεπτομερείς οδηγίες για τη συμμόρφωση ιστοτόπων και ηλεκτρονικών καταστημάτων.
Το βιβλίο περιλαμβάνει την ύλη εξέτασης για την πιστοποίηση του Data Protection Officer βάσει των εξετάσεων του Εργαστηρίου ΤΠΕ – Ήρων καθώς και υποδείγματα DPIA ( Εκτίμηση Αντικτύπου) – Gap Analysis (Έκθεση Ελλείψεων ) – Data Mapping (Χαρτογράφηση Ροής Δεδομένων) για όσους παρέχουν υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR .