Βιβλίο
Διαχείριση σταδιοδρομίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σύγρονο εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον
Προ(σ)κλήσεις του 21ου αιώνα

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Κατερίνα Αργυροπούλου
Επιμέλεια: Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου
Αθήνα
Γρηγόρη
2020
σ. 362
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-612-305-4
Κυκλοφορεί
Τιμή: 22.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 16-10-2020)
Περίληψη:

Την τελευταία δεκαετία διεξάγεται μια ιδιαίτερη συζήτηση για τις δεξιότητες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Απομακρυνόμενοι οι άνθρωποι από μια γραμμική σταδιοδρομία και οδεύοντας σε μια αγορά εργασίας με πολλές προκλήσεις, συνειδητοποιούν καθημερινά ότι, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες που διαμορφώνονται στη σύγχρονη κοινωνία, χρειάζεται να επιτύχουν με αποτελεσματικό τρόπο τη συνδιαλλαγή μεταξύ της εσωτερικής-ψυχολογικής τους πλευράς και της εξωτερικής-κοινωνικής πλευράς τους, στο πλαίσιο δόμησης και εξέλιξης της στα διοδρομίας τους. Για να το καταφέρουν αυτό, καλούνται να αναπτύξουν ένα πλέγμα αυτορρυθμιζόμενων δεξιοτήτων (δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας ή μεταδεξιοτήτων ή ψυχοκοινωνικών πόρων), έναν συνδυασμό, δηλαδή, στοιχείων προσωπικότητας, συμπεριφορών και δεξιοτήτων, που φαίνεται να είναι εξαιρετικά σημαντικές για την αποτελεσματική αλληλεπίδρασή τους με το εκπαιδευτικό, εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
Ο παρών συλλογικός τόμος πραγματεύεται ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων θεμάτων σχετικών με την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας, συνδέει τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή και μπορεί να αξιοποιηθεί από τους συμβούλους σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού με ευελιξία, επιλέγοντας και προσαρμόζοντας τα θέματα αυτά είτε για ατομική και ομαδική συμβουλευτική είτε για ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα εμπεριέχει για τους αναγνώστες χρήσιμες, νέες γνώσεις, ενώ θα προσφέρει έναν δημιουργικό τρόπο σκέψης και ένα εύρος καινοτόμων προσεγγίσεων τόσο για τις καθημερινές παρεμβάσεις όσο και για την ίδια τους τη ζωή, αποδεχόμενοι την αντίληψη ότι η αξιοποίηση των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας είναι δυνατόν να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου προσωπικού, συλλογικού και επαγγελματικού μέλλοντος που μπορεί να μας οδηγήσει σε έναν καλύτερο κόσμο.