Βιβλίο
Μέγας Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης
Αθήνα
Ήλεκτρον
2020
σ. 396
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-618-5254-93-3
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 25.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 12-11-2020)
Περίληψη:

Ὅλα τά ἔθνη ἔχουν νά ἐπιδείξουν τούς ἐκλεκτούς των. Οἱ ἐκλεκτοί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους διαφέρουν, ἀπό τούς ἐκλεκτούς τῶν ἄλλων ἐθνῶν στό γεγονός, ὅτι οἱ δικοί μας ἐκλεκτοί ἦσαν παγκοσμίου ἐμβελείας, διότι μέ τήν δράσιν των διεμόρφωσαν τήν ἱστορία τῆς οἰκουμένης, δηλαδή τήν ἱστορία της ἀνθρωπότητος. Αἱ ἐκλεκταί προσωπικότητες τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὀφείλουν τήν ἀξίαν των, στήν ἀνωτερότητα τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς ἡ ὁποία ἀνέδειξε τούς πρωτοδημιουργούς τοῦ πολιτισμοῦ καί τούς κυριάρχους τῆς ἱστορίας. Μόνον ἡ Φυλή μας κατώρθωσε κοσμοκρατορίας. Στό βιβλίον αὐτό θά παρουσιάσωμεν ἕνα ἀπό τά ἐκλεκτά τέκνα τῆς Φυλῆς μας: τόν Κοσμοκράτορα Μέγα Κωνσταντῖνον.