Βιβλίο
Σύγχρονη σχολική γραμματική για όλους
Ελληνική γλώσσα, γραμματική, σύνταξη

Γ. Μπαμπινιώτης
Αθήνα
Κέντρο Λεξικολογίας
Αριθμός Έκδοσης: 2
2019
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2017
σ. 488
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-9582-15-5
Κυκλοφορεί
Τιμή: 36.00€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Μια νέα αντίληψη τής Γραμματικής, που αποκαλύπτει με απλό τρόπο τούς μηχανισμούς τής γλώσσας μας και καθιστά ελκυστική και ενδιαφέρουσα την ενασχόληση με τη γραμματική και τη σύνταξη.

Καρπός μακράς έρευνας και διδακτικής πείρας τού καθηγητή τής Γλωσσολογίας Γεωργίου Μπαμπινιώτη στα καίρια θέματα τής δομής (γραμματικής) και λειτουργίας (σύνταξης) τής γλώσσας.

• Μια σύγχρονη Γραμματική, με τα σημερινά δεδομένα τής γλωσσικής επιστήμης, απευθυνόμενη ειδικά σε εκπαιδευτικούς και μαθητές τής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται για τη σωστή χρήση τής γλώσσας.
• Νέα, πρωτότυπη διάταξη της ύλης, η οποία περιλαμβάνει τόσο τη γραμματική όσο και τη σύνταξη με επικοινωνιακή μέθοδο και προοπτική.
• Διάταξη τού υλικού με τέτοιον τρόπο, ώστε να δίδονται πρώτα οι βασικές πληροφορίες και κατόπιν σε χωριστές ενότητες να παρέχεται βαθύτερη ανάλυση, με πρόσθετες πληροφορίες για όσους έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις ή εύλογες απορίες.
• Περιγραφή και συστηματοποίηση των δυνατών επιλογών των ομιλητών, η οποία αναδεικνύει την ποικιλία και την πολυμορφία τής Ελληνικής.
• Ερμηνεία των μηχανισμών τής γλώσσας και ανάλυση των διαφόρων φαινομένων με πλήθος παραδειγμάτων και εποπτικών πινάκων.
• Αναλυτικό παράρτημα με πίνακες κλίσεως και ταξινόμηση των ονομάτων και ρημάτων σε ευδιάκριτες κατηγορίες και με πλούσιο υλικό, αξιοποιήσιμο από διδάσκοντες και μαθητές στη σχολική πράξη.
• Εκτενές, κατατοπιστικό γλωσσάριο όρων και εύχρηστο, συστηματικό ευρετήριο.