Βιβλίο
Οργανική χημεία

Συλλογικό έργο
Francis A. Carey
κ.ά.
Επιμέλεια: Α. Τρογκάνης
Επιμέλεια: Γ. Ρασσιάς
Επιμέλεια: Ανδρέας Τσοτίνης
Μετάφραση: Δ. Αλίβερτης
Μετάφραση: Θεόδωρος Γιαννόπουλος
Μετάφραση: Ι. Π. Παπαναστασίου
Αθήνα
Κριτική
2020
σ. 1264
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-586-343-2
Γλώσσα πρωτοτύπου: αγγλικά
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 115.00€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Ένα πλήρες εγχειρίδιο που διακρίνεται για την παιδαγωγική δομή του. Με αναλυτικά γραφικά, λύσεις βήμα προς βήμα στα προβλήματα και πλούσιο υλικό για εξάσκηση, βοηθά στην εμπέδωση των εννοιών και στη θεμελίωση στέρεων βάσεων στο πεδίο της οργανικής χημείας.
Η ύλη είναι οργανωμένη σύμφωνα με τις λειτουργικές ομάδες. Οι μηχανισμοί αντίδρασης τονίζονται νωρίς και συχνά, σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί η ικανότητα του φοιτητή να διακρίνει ομοιότητες στη δραστικότητα σε όλη την ποικιλία των λειτουργικών ομάδων που συναντώνται στην οργανική χημεία. Προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή με όσα έχουν ήδη διδαχθεί οι φοιτητές, το κείμενο παρουσιάζει μηχανισμούς πολλαπλών βημάτων όπως τα περισσότερα γενικά εγχειρίδια χημείας - ως μια σειρά από στοιχειώδη βήματα. Επιπλέον, παρέχεται ένα σύντομο σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο κάθε βήμα συμβάλλει στον συνολικό μηχανισμό, ενώ πολλοί μηχανισμοί αντίδρασης συνοδεύονται από διαγράμματα ενέργειας.
Μια λίστα από πίνακες, μηχανισμούς, χαρακτηριστικά εντός πλαισίου, περιγραφικά μέρη και ερμηνευτικές ασκήσεις συμπεριλαμβάνεται σε κάθε κεφαλαίο μαζί με ανακεφαλαιώσεις που στοχεύουν στη συνοπτική παρουσίαση και εμπέδωση όλων των σημαντικών εννοιών και αντιδράσεων.
Τα περιγραφικά μέρη επικεντρώνονται σε ευρύ φάσμα θεμάτων - από τη δομή, τη σύνθεση, τον μηχανισμό και τα φυσικά προϊόντα. Παρέχουν στους διδάσκοντες πολυάριθμες ευκαιρίες να προσαρμόσουν το δικό τους μάθημα οργανικής χημείας, ενώ παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να συνδυάζουν τις νέες πληροφορίες με όσα έχουν ήδη μάθει.
Το βιβλίο περιέχει περισσότερα από 1400 προβλήματα, πολλά από τα οποία περιέχουν πολλαπλά μέρη. Τα προβλήματα στο τέλος των κεφαλαίων είναι οργανωμένα έτσι ώστε να προσαρμόζονται στα βασικά θέματα που αναλύονται σε κάθε ενότητα. Οι στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων τονίζονται σε όλη την έκταση της ύλης. Η κατανόηση ενισχύεται σταδιακά με προβλήματα που άπτονται του θέματος κάθε ενότητας. Για πολλά προβλήματα δίνονται παραδείγματα λύσεων, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων "γραμμένων στο χέρι" από τους συγγραφείς.

Συγγραφείς: Francis A. Carey, Robert M. Giuliano, Neil T. Allison, Susan L. Bane