Βιβλίο
Αειφόρες εφοδιαστικές αλυσίδες

Συλλογικό έργο
Χαρίσιος Αχίλλας
κ.ά.
Μετάφραση: Ηρώ Νικολάου
Αθήνα
Κριτική
2020
σ. 208
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-586-344-9
Γλώσσα πρωτοτύπου: ελληνικά
Τίτλος πρωτοτύπου: Green Supply Chain Management
Business Management
Σημειώσεις: Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Green Supply Chain Management (Routledge, 2018) των Charisios Achillas, Dionysis D. Bochtis, Dimitrios Aidonis και Dimitris Folinas.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 20.00€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της σύγχρονης εταιρικής στρατηγικής αποτελεί η διαμόρφωση του προφίλ της εταιρείας ως κοινωνικά υπεύθυνου και περιβαλλοντικά αειφόρου οργανισμού. Ως κομβικό σημείο των πρωτοβουλιών αειφορίας, η διοίκηση της αειφόρου εφοδιαστικής αλυσίδας έχει αναδειχθεί σε καίρια στρατηγική που μπορεί να εξασφαλίσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ταυτόχρονα σημαντικά οφέλη για την κερδοφορία μιας εταιρείας. Το βιβλίο παρέχει μια στρατηγική επισκόπηση των κρίσιμων θεμάτων που αφορούν τη διοίκηση βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων, ρίχνοντας φως στο θεωρητικό υπόβαθρο και τις βασικές αρχές του θέματος. Απώτερος σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι η ανάδειξη των προκλήσεων που ενέχει η εφαρμογή της διοίκησης μιας αειφόρου εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και η προώθηση ενός «οδικού χάρτη» για τη λήψη αποφάσεων και την υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών στρατηγικών σε πραγματικές περιστάσεις.