Βιβλίο
Ενότητα και ενότητες της αρχαιότητας
Ανακοινώσεις από ένα συμπόσιο στους Δελφούς, 5-8.4.1992
Unity and Units of Antiquity: Papers from a Colloquium at Delphi, 5-8.4.1992

Συλλογικό έργο
Evangelos K. Chrysos
Kostas Bourazelis
Lellia Gracco Ruggini
J. K. Davies
Horst Dieter
Panagiotis N. Doukellis
R. Malcolm Errington
Peter Funke
Theodora Hantos
Miltiades B. Hatzopoulos
H. E. Herzig
Frank Kolb
Stratis Kyriakidis
Dimitris J. Kyrtatas
Anne Ramou - Hapsiadi
Wolfgang Schuller
Ιωάννης Τουλουμάκος
Αθήνα
Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
1994
σ. 263
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-236-466-6
Σημειώσεις: Πρόλογος: Κώστας Μπουραζέλης
Περιέχει Βιβλιογραφία
Φωτογράφηση: ΝΑΙ
Κυκλοφορεί
Τιμή: 15.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 25-11-2011)
Περίληψη:

Θέμα αυτού του συμποσίου ήταν αν ό,τι συνήθως ονομάζουμε "κλασσική αρχαιότητα" θα έπρεπε να παορυσιάζεται στα ευρωπαϊκά σχολικά βιβλία κατά τον παραδοσιακό τρόπο, που ακολουθεί ένα σχέδιο χρονικής ακολουθίας και εξέλιξης, ή μάλλον κατά θεματικές ενότητες.

Το πρόβλημα προσεγγίζεται στον τόμο αυτό από την οπτική γωνία των επιστημόνων ιστορικών που κλήθηκαν να προσφέρουν τα πορίσματα των ερευνών τους.


Περιλαμβάνονται τα κείμενα:
- Ευάγγελος Χρυσός, "Eine Einleitung"
- Kostas Buraselis, "Des Konigs Philoi und des Kaisers Amici"
- Lellia Cracco Ruggini, "Hellenism and Science in the Roman Empire"
- J. K. Davies, "Greek and Roman Social History: Affinities and Differences"
- Horst Dieter, "Κοινή ειρήνη und Pax Romana"
- Panagiotis N. Doukellis, "Present europeen, Histoire grecque ancienne et Histoire romaine: tensions et apathies"
- R. Malcom Errington, "Von der Struktur antiker zwischenstaatilicher Bezierhungen"
- Peter Funke, "Staatbunde und Bundesstaaten. Polis-ubergreifende Herrschaftsorganisationen in Griechenland und Rom"
- Theodora Hantos, "Menschen in einer hellenistischen Stadt - Einheit und Vielfalt"
- M. B. Hatzopoulos, "State and Government in Classical and Hellenistic Greece"
- H. E. Herzig, "Der alte Mensch in der griechisch-romischen Antike"
- Frank Kolb, "Die Stadt in der griechischen und romischen Welt"
- Dimitris J. Kyrtatas, "Religious Tolerance and Intolerance: Arguments from History"
- Anne Ramou - Hapsiadi, "The Polis-state: Emergence, Growth and Decline"
- Wolfgang Schuller, "Frauenleben in der griechischen Antike"
- Ιω. Τουλουμάκος, "Η εικόνα της Μακεδονίας και του Μ. Αλεξάνδρου σε σχολικά εγχειρίδια ευρωπαϊκών χωρών"