Βιβλίο
Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της

Καρλ Πόππερ
Μετάφραση: Ειρήνη Παπαδάκη
Αθήνα
Εκδόσεις Παπαζήση
Αριθμός Έκδοσης: 2
2021
σ. 1152
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-02-3744-3
Γλώσσα πρωτοτύπου: αγγλικά
Κυκλοφορεί
Τιμή: 48.76€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

«…Ὁ Καθ. Popper γράφει μὲ ἐξαιρετικὴ ἐνάργεια καὶ δύναμη. Οἱ μελέτες του πάνω στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ τὴν ἑλληνικὴ σκέψη ὑπῆρξαν καταφανῶς βαθειὲς καὶ πρωτότυπες. Ἡ πλατωνικὴ ἐξήγηση δὲν θὰ εἶναι ποτὲ πιὰ ἡ ἴδια· οὔτε νομίζω, ἡ μαρξιστικὴ ἐξήγηση…»
(G. Ryle)
«…Πρόκειται γιὰ ἔργο μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον καὶ σπουδαιότητα, παρωθητικὸ καὶ ὑποβλητικὸ σ᾿ ὅλη τὴν ἔκτασή του. Οἱ ἀρετὲς τοῦ Καθ. Popper εἶναι πολλαπλές. Ἔχει μεγάλη γονιμότητα ἰδεῶν. Σχεδὸν κάθε του πρόταση μᾶς δίνει κάτι πάνω στὸ ὁποῖο νὰ σκεφτοῦμε».
(G. C. Field)
«… Πέρα ἀπὸ τὴ δεσπόζουσα σημασία του γιὰ κάθε ἀναγνώστη, ὡς συμβολὴ στὸ πολιτικό μας πρόβλημα, τὸ βιβλίο τοῦ Καθ. Popper περιέχει, ὅπως πιστεύω, θαυμάσιες συμβολὲς στὴν πολιτικὴ θεωρία, τὴν ἠθικὴ θεωρία, τὴ λογικὴ θεωρία, τὴ φιλοσοφία τῆς ἱστορίας καὶ τὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Τὸ συνιστῶ σὲ ὅλους ὅσοι εἰδικεύονται σὲ ὁποιαδήποτε ἀπ᾿ αὐτὲς τὶς περιοχὲς ἔρευνας. Τὸ συνιστῶ στοὺς πλατωνιστὲς ὡς τὴν πιὸ καινούργια καὶ τὴν πιὸ πρωτότυπη προσέγγιση στὸν Πλάτωνα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ἔργου τοῦ Burnet Greek Philosophy…»
(R. Robinson)
«…Ὑπάρχει ἕνας πλοῦτος ἀρετῶν στὸ βιβλίο — κλασικὴ παιδεία, ἐπιστημονικὴ ὀξυδέρκεια, λογικὴ λεπτότητα, φιλοσοφικὴ δύναμη».
(E. Barker)

Κριτικές - Παρουσιάσεις: