Βιβλίο
Διαγράμματα γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Χαράλαμπος Χρυσανθάκης
Αθήνα
Νομική Βιβλιοθήκη
Αριθμός Έκδοσης: 2
2021
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2013
σ. 552
Δέσιμο: Σκληρό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-654-421-7
Γλώσσα πρωτοτύπου: ελληνικά
Κυκλοφορεί
Τιμή: 69.00€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Τα «Διαγράμματα Γενικού & Ειδικού Διοικητικού Δικαίου» αποτελούν µια ευσύνοπτη απεικόνιση της βασικής νομοθεσίας στον χώρο του δημόσιου δικαίου, μέσα από διαγράμματα, γραφήματα και πίνακες, διανθισμένα µε σχετικές διατάξεις, επιλεγμένη πρόσφατη νομολογία, θεωρία, βιβλιογραφία και αρθρογραφία Η 2η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει περισσότερα από 90 διαγράµµατα που παρουσιάζουν γενικά και ειδικά θέματα του Διοικητικού Δικαίου σε 11 ολοκληρωμένες ενότητες:

• Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο
• Βασικές έννοιες οργανωτικού διοικητικού δικαίου, όπου συμπεριλαμβάνεται και το επιτελικό κράτος του Ν 4622/2019
• Διοικητική Διαδικασία (Ν 2690/1999)
• Δηµόσιες - διοικητικές συµβάσεις, με βάση τον Ν 4412/2016, όπως ισχύει
• Αστική ευθύνη του Δημοσίου
• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με βάση το πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν 3852/2010), όπως το θεσμικό πλαίσιο αυτό μεταρρύθμισε ο Ν (4555/2018).
• Περιβάλλον
• Αναγκαστική
• Απαλλοτρίωση
• Σήµατα με βάση τον Ν 4679/2020