Βιβλίο
10 φύλλα εξέτασης υποψήφιων κυνηγών. Νέο ερωτηματολόγιο με τις απαντήσεις
Και κεφάλαιο Ζ΄ από τον κυνηγετικό οδηγό

Συλλογικό έργο
Αθήνα
24 γράμματα
2021
σ. 96
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-618-201-260-4
Γλώσσα πρωτοτύπου: ελληνικά
Εκπαίδευση 199
Σημειώσεις: Συλλεκτική έκδοση
Κυκλοφορεί
Τιμή: 18.00€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Το παρόν βιβλίο είναι μία έντυπη έγχρωμη αναστατική έκδοση των διαδικτυακών σελίδων που κυκλοφορούν με μέριμνα της Ειδικής Γραμματείας Δασών.
Πρόκειται για τα νέου τύπου, φύλλα εξετάσεων υποψηφίων κυνηγών, όπως εκτυπώθηκαν από την ιστοσελίδα του εθνικού τυπογραφείου, αλλά προστέθηκαν από εμάς οι διορθώσεις τόσο στα ερωτηματολόγια, όσο και στις απαντήσεις.
Τα έγχρωμα φύλλα εξετάσεων παρουσιάζονται με απόλυτη ευκρίνεια, ενώ στο τέλος του κάθε φύλλου βρίσκονται οι απαντήσεις ταξινομημένες με απόλυτη σαφήνεια σε μεγάλα και εύκολα προσβάσιμα εικονίδια.
Τέλος, προστέθηκε, για μεγαλύτερη εξάσκηση των υποψηφίων, ολόκληρο το κεφάλαιο Ζ του κινηγετικού οδηγού με τις απαντήσεις του.
Σκοπός μας είναι να γίνει ευχάριστη και εύκολη η προετοιμασία των γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων κυνηγών και να αποφευχθεί το μεγάλο κόστος και η ακαταστασία των φωτοτυπιών.