Βιβλίο
Κοινωνία, πολιτική & εκπαίδευση
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική: ερευνητικές τομές

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Χρήστος Ζάγκος
Επιμέλεια: Θεόδωρος Θάνος
Αθήνα
Πεδίο
2021
σ. 576
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-635-357-4
Γλώσσα πρωτοτύπου: ελληνικά
Κυκλοφορεί
Τιμή: 32.90€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Οι µελέτες που περιέχονται στον παρόντα τόµο επιχειρούν να φωτίσουν, να αναλύσουν, να ερµηνεύσουν και να θέσουν στο επίκεντρο του ακαδηµαϊκού διαλόγου επιµέρους ζητήµατα (τα οποία βρίσκονται στην τοµή) της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως: η αναγκαιότητα για δηµοκρατική εκπαίδευση, οι διαρκώς παρούσες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες, τα νεοφιλελεύθερα κελεύσµατα υπερεθνικών εκπαιδευτικών –και όχι µόνο– οργανισµών, η ξενοφοβία στην εκπαίδευση, η σύνδεση της εκπαίδευσης µε την εργασία και άλλα.

Στον ανά χείρας τόµο, οι µελέτες και οι ερευνητικές εργασίες ταξινοµήθηκαν σε τέσσερα µέρη µε βάση το περιεχόμενό τους. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει συµβολές που επικεντρώνονται σε επίκαιρες πολιτικές εκπαίδευσης υπό το πρίσµα της εφαρµοσµένης κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο δεύτερο µέρος περιέχονται µελέτες που αφορούν τη διαχείριση της ετερότητας στην εκπαίδευση, τον κοινωνικό αποκλεισµό, αλλά και την εκπαίδευση ευπαθών ομάδων. Το τρίτο µέρος περιλαμβάνει εργασίες που άπτονται θεµάτων της εκπαιδευτικής καθηµερινότητας και στις τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης (διαρροή, αναλυτικά προγράµµατα, διοίκηση σχολικών µονάδων κ.ο.κ.), ενώ στο τέταρτο µέρος περιλαµβάνονται εργασίες που επικεντρώνονται σε θέµατα πολιτειότητας, δηµοκρατικής εκπαίδευσης και συλλογικών ταυτοτήτων.