Βιβλίο
Μικροβιολογία τροφίμων
Μεθοδολογία και τεχνικές αναλύσεων

Συλλογικό έργο
Δημήτριος Τυμπής
Ελευθέριος Πετράκης
Σπυρίδων Κοντελές
Θεσσαλονίκη
Δίσιγμα
Αριθμός Έκδοσης: 4
2020
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2011
σ. 232
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-618-202-013-5
Γλώσσα πρωτοτύπου: ελληνικά
Κυκλοφορεί
Τιμή: 30.00€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Το βιβλίο Μικροβιολογία Τροφίμων: Μεθοδολογία και τεχνικές αναλύσεων, περιγράφει τις βασικές μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων που συνήθως πραγματοποιούνται σε αντίστοιχα εργαστήρια. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αναλύσεις της "Ολικής Μεσόφιλης Χλωρίδας", Εντεροβακτηριοειδών, L.monocytogenes, Salmonellae, Staphylococcus aureus, καθώς και άμεσες μικροσκοπικές μεθόδους (Howard) κ.α.

Η συγγραφή της μεθοδολογίας των αναλύσεων έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι περιεκτικές, κατανοητές και κυρίως εύκολα εφαρμόσιμες, ακόμα και από ανθρώπους με πολύ μικρή εμπειρία σε αναλύσεις του είδους αυτού. Έχει γίνει μέριμνα ώστε κάθε ανάλυση να περιλαμβάνει περιληπτική εισαγωγή με έμφαση στη σκοπιμότητα πραγματοποίησής της, περιγραφή των υλικών και των τεχνικών που απαιτούνται για τη διενέργειά της και ολοκληρώνεται με την ανάγνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Επίσης, κατά την συγγραφή δόθηκε έμφαση, ώστε ο εξοπλισμός που απαιτείται για την πραγματοποίησή τους να είναι διαθέσιμος, ακόμα και σε εργαστήρια μικροβιολογικών αναλύσεων με την ελάχιστα απαιτούμενη υποδομή.