Βιβλίο
Χωροταξικός σχεδιασμός και προκλήσεις. Νέα χωροταξική σκέψη σε Ελλάδα και Γαλλία
Αmenagement du territoire et ses defis. Nouvelle pensée spatiale en Grèce et en France

Συλλογικό έργο
Ανέστης Γουργιώτης
Γεώργιος Τσιλιμίγκας
Μάριος Χαϊνταρλής
Αθήνα
Νομική Βιβλιοθήκη
2021
σ. 512
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-654-446-0
Γλώσσα πρωτοτύπου: ελληνικά
Σημειώσεις: Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά – γαλλικά)
Κυκλοφορεί
Τιμή: 55.00€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Το έργο «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Προκλήσεις - Νέα χωροταξική σκέψη σε Ελλάδα και Γαλλία» θέτει έναν προβληματισμό για το μέλλον του ελληνικού χώρου. Φιλοδοξεί, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Γαλλίας, και Ελλάδας, και μέσα από μια πλούσια θεματολογία αιχμής, η οποία αφορά εννοιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα, θέματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, τοπίου, τουριστικής δραστηριότητας και χωρικής διακυβέρνησης, αλλά και θέματα που αφορούν στις νέες προκλήσεις της βιομηχανίας, να βάλει τις βάσεις για μια «νέα χωροταξική σκέψη», μια νέα σύγχρονη χωροταξική πολιτική. Αποτελείται από επιμέρους εισηγήσεις επιστημόνων με εξειδίκευση στα θέματα του χωροταξικού σχεδιασμού. Όλες οι συμβολές παρατίθενται τόσο στην ελληνική όσο και στην γαλλική γλώσσα. Το βιβλίο εξαίρει τη σημασία του χωροταξικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας, ζήτημα που αποτελεί πλέον ευρέως αποδεκτή θεώρηση, καθώς ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό εργαλείο για την επιστροφή στην κανονικότητα, ύστερα από περισσότερο από μια δεκαετία γενικευμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Τονίζεται, επίσης, ότι σε κάθε επιτυχή αναπτυξιακή προσπάθεια η χωροταξία είναι μεταξύ των βασικών δράσεων που προγραμματίζονται και υλοποιούνται, κάτι το οποίο οφείλεται στην καθοριστική σημασία του χωροταξικού σχεδιασμού ως μέσου επίτευξης της βέλτιστης οικονομικής αποδοτικότητας, της διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, και της βιώσιμης διαχείρισης του περιβάλλοντος για ένα συγκεκριμένο χώρο- κοινωνικό σύστημα, με προσδιορισμένους διαθέσιμους πόρους, σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Aπευθύνεται σε δικηγόρους που ειδικεύονται στο Χωροταξικό-Πολεοδομικό Δίκαιο, σε πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς περιβάλλοντος, δασολόγους και σε όλες τις συναφείς ειδικότητες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο αντικείμενο αυτό. Αποτελεί σημαντικό βοήθημα στην απόκτηση μιας πλήρους εικόνας γύρω από τον χωροταξικό σχεδιασμό και στη συγκριτική επισκόπηση του ελληνικού δικαίου χωροταξίας με το αντίστοιχο γαλλικό δίκαιο.