Βιβλίο
Η επανάσταση που άλλαξε τον παγκόσμιο χάρτη
Επετειακό συλλεκτικό τεύχος 47/2021

Συλλογικό έργο
Αθήνα
Καπόν
2021
σ. 224
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-618-5209-88-9
Γλώσσα πρωτοτύπου: ελληνικά
Σημειώσεις: ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κυκλοφορεί
Τιμή: 31.80€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Ἡ ἐπιστηµονικὴ ἐπιθεώρηση ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ὑπῆρξε ἕνα ἐµβληµατικὸ περιοδικὸ µὲ πανελλήνια ἀπήχηση, ποὺ κυκλοφόρησε ἀνελλιπῶς ἐπὶ εἰκοσιτρία χρόνια (1988–2010). Ἡ παλαιὰ συντακτικὴ ὁµάδα του ἀποφάσισε νὰ τὸ ἀναβιώσει εἰδικὰ γιὰ τὴν ἐπέτειο τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ νὰ ἐκδώσει ἕνα ἀφιέρωµα γιὰ τὸ συγκλονιστικὸ γεγονὸς τῆς Ἐθνεγερσίας.

Στὸ ἐκδοτικὸ σηµείωµα, µὲ τίτλο «∆ελτίο ταυτότητας», οἱ δύο διευθυντὲς τοῦ περιοδικοῦ Μελέτης Μελετόπουλος καὶ Γιάννης Σακιώτης δίνουν τὸ στῖγµα τοῦ τεύχους καὶ συνοψίζουν τὴν ἱστορία τῆς ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ καὶ µέσῳ αὐτῆς τὴν ἱστορία τῆς Μεταπολίτευσης. Ἀκολουθεῖ ἐκτενὲς ἀναλυτικὸ χρονολόγιο τῆς Ἐπανάστασης ἀπὸ τὸν ἱστορικὸ Νῖκο Γιαννόπουλο. Στὸ εἰσαγωγικά τους κείµενα, ὁ Μελέτης Μελετόπουλος ἀναπτύσσει τὸ αἱρετικὸ θέµα «Ὁ ζωτικὸς µῦθος τοῦ Ναυαρίνου» καὶ ὁ Γιάννης Σακιώτης ὑποστηρίζει ρηξικέλευθα ὅτι «Ὁ δυτικὸς πολιτισµὸς θὰ ὑπάρχει ὅσο θὰ ὑπάρχει ἡ Ἑλλάδα».

Tὰ κείµενα τοῦ τόµου ἐξετάζουν σηµαίνουσες πτυχὲς τῆς Ἐθνεγερσίας καὶ τῆς ἐποχῆς της, ἀναδεικνύοντας τὸ σύνθετο ἱστορικὸ πλαίσιό της, τὴ διαχρονικὴ πρόσληψή της, καὶ τὴ σηµερινή της σηµασία καὶ ἐπιτακτικὴ ἐπικαιρότητά της.

Στὸ τεῦχος γράφουν κορυφαῖες πνευµατικὲς προσωπικότητες: Γιῶργος Καραµπελιᾶς, ὁ Λαοκράτης Βάσης, ὁ Κώστας Σταµατόπουλος, ὁ Κώστας Κόλµερ, ὁ Ἄγγελος Συρίγος, ὁ Λευτέρης Κουσούλης, ὁ Αντώνης Παπαγιαννίδης, ὁ Γεώργιος Π. Μαλοῦχος, ὁ Σπῦρος Κουτρούλης, ὁ Σπῦρος Γεωργίου, ὁ Πᾶνος Παναγόπουλος, ὁ Ζέφυρος Καυκαλίδης, ὁ ∆ηµήτρης Σταθακόπουλος, ὁ Χρῆστος Μπαλόγλου, ὁ Ἀθανάσιος Φωτόπουλος, ὁ Ἀναστάσιος Μανδραπήλιας, ὁ Φάνης Μαλκίδης, ὁ Σωτήρης ∆ηµόπουλος, ὁ Γεώργιος Τσοῦτσος, ὁ Νῖκος Κούκης καὶ ὁ Παναγιώτης Παῦλος.

Τό τεῦχος, ποὺ κοσµοῦν δηµοτικὰ τραγούδια τῆς Τουρκοκρατίας καὶ τῆς Ἐπανάστασης, λιθογραφίες καὶ προσωπογραφίες τῆς ἐποχῆς, ὁλοκληρώνεται µὲ ἕνα ρηξικέλευθο κείµενο κριτικοῦ ἀπολογισµοῦ τῶν δύο αἰώνων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας.