Βιβλίο
Οι εκπαιδευτικοί γράφουν …
Β΄ Τόμος

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Ελένη Κ. Παπαδοπούλου
Θεσσαλονίκη
Γράφημα
2021
σ. 140
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-618-5494-68-1
Γλώσσα πρωτοτύπου: ελληνικά
Κυκλοφορεί
Τιμή: 10.60€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Η δημιουργική παραγωγή, όταν υπαγορεύεται από την εσωτερική ανά­γκη της εξωτερίκευσης και της οριζόντιας κοινωνικότητας, δεν γνωρίζει όρια και περιχαρακώσεις. Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, συνε­χί­ζουν να γράφουν και, μετά την ενθουσιώδη υποδοχή του πρώτου τό­μου, προσφέρουν και ένα δεύτερο, συλλογικό τόμο. Τα κείμενα και αυ­τού του βιβλίου, όπως και του πρώτου, έχουν την ιδιαιτερότητα της πο­ι­κιλίας, καθώς είναι γραμμένα από διαφορετικούς ανθρώπους, που τους συνδέει η κοινή αγάπη για την εκπαίδευση και την παιδεία, γε­νικό­τερα. Γραπτές αφηγήσεις φιλοτεχνούν ένα «στέφανο» με ιστορίες πο­λύχρωμες, που αναδύονται από τη βιωματική επεξεργασία της σκέ­ψης και την απελευθέρωση της φαντασίας.

Τα κείμενα του πρώτου τόμου, κάνοντας έναν απολογισμό, βρή­καν τον δρόμο τους μέσα και έξω από τη σχολική τάξη. Αξιο­ποιή­θηκαν στη διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων, μελετήθηκαν σε προ­γράμματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και έδωσαν εναύσματα για δημιουργία άλλων πρωτότυπων κειμένων, συντρόφευσαν συνα­δέλ­φους και μαθητές σε διαλείμματα και κενά μεταξύ των μαθημάτων στο σχο­λείο, ψυχαγώγησαν και προβλημάτισαν τους φιλαναγνώστες. Η επι­κοινωνία με τα κείμενά μας υπήρξε, αδιαμφισβήτητα, αδιάλειπτη και, μέσα σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο πολύτροπης αναγνωστικής πρό­σλη­ψης, ελπίζουμε και τα νέα «φρέσκα» κείμενα που σταχυολογούνται στην παρούσα έκδοση να ανταποκριθούν στον ορίζοντα προσδοκιών των αναγνωστών τους και να δώσουν καινούργιες, ευφάνταστες ιδέες για δημιουργική αξιοποίηση και ποιοτική ψυχαγωγία…