Βιβλίο
Εκπαιδεύοντας παιδιά με ιδιαιτερότητες

Συλλογικό έργο
Samuel Kirk
James Gallagher
Mary Ruth Coleman
Μετάφραση: Μαρία Λιθοξοπούλου
Μετάφραση: Βασιλική Μπερτσιά
Αθήνα
Utopia
2021
σ. 680
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-618-5173-72-2
Γλώσσα πρωτοτύπου: αγγλικά
Τίτλος πρωτοτύπου: Educating Exceptional Children
Κυκλοφορεί
Τιμή: 90.00€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία σε σχέση με τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα στον χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και φιλοδοξεί να βοηθήσει τόσο τους ερευνητές, τους επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται στην ειδική αγωγή, όσο και τους γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία.
Το βιβλίο διαρθρώνεται σε τρία μέρη και αποτελείται από 13 κεφάλαια εναρμονισμένα με την πέμπτη έκδοση του διαγνωστικού εγχειριδίου DSM-5 της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Περιέχει όλα τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και επιπλέον έχει προστεθεί και η ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία για την ειδική αγωγή. Οι ενότητες που καλύπτει το βιβλίο εμπεριέχουν όλες τις κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών/αναπηρίας. Σημαντική προσθήκη αποτελεί το κεφάλαιο της Πρώιμης Παρέμβασης, ενώ υπάρχει και ξεχωριστή ενότητα για τον ρόλο της Πρώιμης Παρέμβασης σε όλα τα κεφάλαια που πραγματεύονται την κάθε ειδική εκπαιδευτική ανάγκη. Αντίστοιχα, σε αυτή την έκδοση σε κάθε κεφάλαιο γίνεται ειδική αναφορά στο πολυεπίπεδο μοντέλο της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση, το οποίο ενσωματώνει τόσο τη γενική όσο και την ειδική εκπαίδευση, δημιουργώντας ένα πλαίσιο που προάγει τη συμπερίληψη/συνεκπαίδευση.