Βιβλίο
Ο βαθμός απελπισίας
Αγορά εργασίας, επισφαλής εργασία και κοινωνική ευπάθεια στη νέα γενιά στην Ελλάδα: Η κατάσταση των πραγμάτων (σε Ευρώπη και Ελλάδα), παράμετροι, τάσεις, μετασχηματισμοί, επιπτώσεις και προκλήσεις για τις πολιτικές απασχόλησης

Συλλογικό έργο
Νίκος Παπαδάκης
Μαρία Δρακάκη
Σοφία Σαριδάκη
Αθήνα
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
2021
σ. 392
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-08-0890-2
Γλώσσα πρωτοτύπου: ελληνικά
Σημειώσεις: Πρόλογος: Μάνος Σπυριδάκης
Κυκλοφορεί
Τιμή: 19.00€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

«Το, ανά χείρας, βιβλίο επισκοπεί κριτικά τους μείζονες (ακριβέστερα τεκτονικούς) μετασχηματισμούς και τις επικυρίαρχες τάσεις στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, ενώ η έμφαση δίδεται στη διερεύνηση του φαινομένου της εργασιακής επισφάλειας και της σχέσης της με την κοινωνική ευπάθεια στη νέα γενιά, σε Ευρώπη και Ελλάδα σήμερα. Εξετάζονται επίσης οι επιπτώσεις της πανδημίας στα προαναφερθέντα και οι προκλήσεις για το πλέγμα των δημόσιων πολιτικών. Η εστίαση είναι στην ελληνική περίπτωση. Το βιβλίο αρδεύεται από τα κύρια ευρήματα (τα οποία επικαιροποιεί και αναλύει εκτενώς) του Ερευνητικού Έργου με τίτλο «Επισφαλής Εργασία και Νέα Γενιά στην Ελλάδα σήμερα». Το συγκεκριμένο Ερευνητικό Έργο (με κωδικό ΟΠΣ MIS 5048510) υλοποιήθηκε από ερευνητική ομάδα του ΚΕΠΕΤ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»… Από την τριγωνοποιημένη έρευνά μας, προκύπτει ότι η (ποσοτική και ποιοτική) εκτακτική διεύρυνση των επισφαλών μορφών απασχόλησης εκβάλλει σε μια, (συχνά) εξαναγκαστική, νεόδμητη εργασιακή «κανονικότητα», με την (όχι σπάνια) παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των επισφαλώς εργαζόμενων νέων και, συνακόλουθα, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη βιοτική τροχιά τους όσο και στις εργασιακές σχέσεις και συνακόλουθα απολήγει σε μια εξελικτική ανακατασκευή της “ηθικής της εργασίας”…».