Βιβλίο
Διεθνής οικονομική

Dominick Salvatore
Μετάφραση: Παύλος Γκάσης
Επιμέλεια: Αναστασία Ψειρίδου
Επιμέλεια: Θεόδωρος Λιανός
Θεσσαλονίκη
Τζιόλα
Αριθμός Έκδοσης: 2
2022
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2017
σ. 656
Δέσιμο: Σκληρό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-418-945-8
Γλώσσα πρωτοτύπου: αγγλικά
Τίτλος πρωτοτύπου: International Economics, 13th Edition
Κυκλοφορεί
Τιμή: 76.02€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Περιέχει: Πρόλογος - Εισαγωγή - Ο Νόμος του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος - Η Τυπική Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου - Καμπύλες Προσφοράς, Ζήτησης και Ανταλλαγής και οι Όροι Εμπορίου - Διαθέσιμες Ποσότητες Συντελεστών και η Θεωρία Heckscher-Ohlin - Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός, και Διεθνές Εμπόριο – Οικονομική Μεγέθυνση και Διεθνές Εμπόριο - Εμπορικοί Περιορισμοί: Δασμοί - Μη Δασμολογικοί Εμπορικοί Φραγμοί και Νέος Προστατευτισμός - Οικονομική Ολοκλήρωση: Τελωνειακές Ενώσεις και Ζώνες Ελευθέρων Συναλλαγών - Διεθνές Εμπόριο Και Οικονομική Ανάπτυξη - Διεθνείς Κινήσεις Συντελεστών Παραγωγής και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις - Ισοζύγιο Πληρωμών - Αγορές Συναλλάγματος και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες - Προσδιορισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών - Ο Μηχανισμός Προσαρμογής των Τιμών Με Κυμαινόμενες και Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες - Ο Μηχανισμός Προσαρμογής Εισοδήματος και ο Συνδυασμός Αυτόματων Προσαρμογών – Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας: Πολιτικές Προσαρμογής - Τιμές και Προϊόν σε μια Ανοικτή Οικονομία: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά - Κυμαινόμενες Έναντι Σταθερών Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, και ο Συντονισμός της Μακροοικονομικής Πολιτικής - Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα: Παρελθόν, Παρόν Και Μέλλον - Γλωσσάρι Βασικών Όρων - Ευρετήριο