Βιβλίο
Το αίνιγμα του χαμένου Θεού και άλλα θεατρικά έργα

Χριστόφορος Χριστοφής
Αθήνα
Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2022
σ. 356
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-296-373-9
Γλώσσα πρωτοτύπου: ελληνικά
Σημειώσεις: Εισαγωγή: Τηλέµαχος Χυτήρης. Επίμετρο: Δρ Κωνσταντίνος Μπούρας
Κυκλοφορεί
Τιμή: 18.50€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Στη συλλογή «Το αίνιγμα του χαμένου Θεού και άλλα θεατρικά έργα» περιλαμβάνονται:

Περαστικοί πάνω από τους αμμόλοφους
Κοιμητήριο βιβλίων και ονείρων
Το αίνιγμα του χαμένου θεού
Η μαγεμένη ώρα
Πανσέληνος με τον Λάζαρο.

Ο Χριστόφορος Χριστοφής, µε τη θεατρική τέχνη που υπηρετεί, ζωντα - νεύει το παρελθόν, το µετακινεί στο σήµερα, τονίζει τη διάρκεια επίδρασης των µεγάλων πρωταγωνιστών του. Η διάσωση της µνήµης γίνεται µοχλός συνέχειας και επαναστατική πράξη κι όχι επίπλαστη καταγραφή προόδου και πολιτισµού, όπως αρέσκονται να αγορεύουν οι ρήτορες της ευδαίµονος στασιµότητας.
- Τηλέµαχος Χυτήρης

Ο Χριστόφορος Χριστοφής είναι παρόν και µέλλον του ελληνικού θεάτρου. ∆εν εξαντλείται γιατί δεν επαναλαµβάνεται, συµπάσχει και συνυπάρχει στο τώρα µε το εδώ, συνδυάζει τα εισερχόµενα σήµατα στον αργαλειό του µυαλού του και φιλοτεχνεί λεπταίσθητα απεικά - σµατα της εσωτερικής παραδείσιας λειτουργίας του. Είναι κυρίως διαφωτιστής και ουµανιστής.
- ∆ρ Κωνσταντίνος Μπούρας