Βιβλίο
Ερμηνεία του κώδικα πολιτικής δικονομίας
1-590

Συλλογικό έργο
Κ. Δ. Κεραμεύς
Δ. Γ. Κονδύλης
Ν. Θ. Νίκας
Θεσσαλονίκη
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
2000
σ. 1115
Σχήμα: 25χ18
Δέσιμο: Δερματόδετο
ISBN: 978-960-301-487-4
ISBN Σετ 960-301-489-3
Α/Α Τόμου: 1
Αριθμός Τόμων: 1
Σημειώσεις: Η τιμή αφορά συνολικά και τους δύο τόμους.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 176.93€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη:

Η απόδοση της σύγχρονης εικόνας του ΚΠολΔ με βάση κυρίως τις αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες από την τριακονταετή και πλέον εφαρμογή του από τη νομολογία.
Η ακριβής παρουσίαση και, όπου χρειάζεται, κριτική της νομολογίας, τόσο του εκάστοτε κυρίαρχου νομολογιακού ρεύματος όσο και των αποκλίσεων, με παράλληλη αναφορά και των έγκυρων απόψεων της θεωρίας.
Η κάλυψη της ανάγκης του επειγόμενου για γρήγορες και άμεσες λύσεις του νομικού της πράξης, όχι μόνον με τη μετάδοση αξιόπιστων πληροφοριών και γνώσεων, κατά τρόπο συνοπτικό εύληπτο και λειτουργικό, αλλά και την υπεύθυνη και αιτιολογημένη θεμελίωση λύσεων.
ΟΙ ΠΗΓΕΣ
Στο δίτομο αυτό συλλογικό έργο ερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν:
· 123.542 αποφάσεις δικαστηρίων όλων των βαθμών από την έναρξη ισχύος του ΚΠολΔ, αντλημένες από όλα τα περιοδικά και βάσεις δεδομένων έως και τις αρχές του 2000.
· Αδημοσίευτες αποφάσεις του ΑΠ και δικαστηρίων της ουσίας έως τις αρχές του 2000.
· Αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων
· Ειδική και αναλυτική βιβλιογραφία.
Η ΔΟΜΗ
· Άρθρο του ΚΠολΔ με τις πηγές του
· Ειδική και αναλυτική βιβλιογραφία
· Συστηματική ερμηνεία με μνεία των καίριων αποφάσεων που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν τις επικρατούσες στη νομολογία αντιλήψεις