Βιβλίο
Οι ημέρες των ελεύθερων πολιορκημένων 1824-1826
Το ημερολόγιο της Β πολιορκίας του Μεσολογγίου, όπως δημοσιεύθηκε στα Ελληνικά Χρονικά

Επιμέλεια: Γεώργιος Λαγανάς
Ευθύνη Σειράς: Τάκης Θεοδωρόπουλος
Αθήνα
Ωκεανίδα
Αριθμός Έκδοσης: 1
2001
σ. 556
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-410-188-7
Κυκεών 6
Σημειώσεις: Εισαγωγή: Γεώργιος Λαγανάς.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Εικονογράφηση: ΝΑΙ
Κυκλοφορεί
Τιμή: 25.36€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 31-05-2007)
Περίληψη:

Για πρώτη φορά δημοσιεύεται ολόκληρο σε βιβλίο το ημερολόγιο της Β΄ Πολιορκίας του Μεσολογγίου, όπως το κατέγραψε ο Ελβετός Φιλέλληνας Ιωάννης-Ιάκωβος Μάγερ στην εφημερίδα 'Ελληνικά Χρονικά', την οποία εξέδιδε στην πολιορκημένη πόλη.
Πρόκειται για πρωτογενές ιστορικό υλικό, απ’ όπου ξεχειλίζει η συγκίνηση, η αγανάκτηση και το αίσθημα του δικαίου, όλα τα ανθρώπινα υλικά που συνέθεσαν μιαν από τις πιο μεγαλειώδεις και τραγικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας: "Έκτοτε δε ήρχισαν οι πολιορκούμενοι να τρέφωνται με το κρέας των εν τη πόλει ίππων, όνων, κυνών, γαλών, μυών κλπ., και εκ θαλασσίων καρκίνων και χόρτου, εκ των αρμυρίθρων λεγομένων, αίτινες προυξένουν εις τους τρώγοντας διάρροιαν. Αλλά και τούτο ολίγον διήρκεσε καθότι ολίγιστα ήσαν εν τη πόλει και τα είδη ταύτα και πολλαί μεν οικογένειαι ήρχισαν τότε να τρέφωνται εκ των εκ του λοιμού αποθνησκόντων συγγενών των, οι δε στρατιώται, νήστεις και γυμνοί, υπέμενον τα πάνδεινα με απαραδειγμάτιστον καρτερίαν. Ουδεμία δ’ εφαίνετο κατά τας φρικώδεις εκείνας στιγμάς Ελληνική δύναμις, ούτε πεζική ούτε θαλάσσιος..."
Η αρθρογραφία σταματάει τον Φεβρουάριο του 1826, δύο περίπου μήνες πριν από την θρυλική έξοδο, όταν μια τουρκική οβίδα κατέστρεψε το τυπογραφείο όπου εκδίδονταν τα 'Ελληνικά Χρονικά'.
Επιπλέον, στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται και 28σέλιδο Παράρτημα με τοπογραφικούς χάρτες, ιδιόχειρα σχέδια για τα αμυντικά έργα του Μεσολογγίου, λαϊκές λιθογραφίες, γκραβούρες και φωτογραφίες φύλλων από τις εφημερίδες Ελληνικά Χρονικά και Εφημερίς Αθηνών.