Βιβλίο
Η σχολική τάξη
Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας: Χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος

Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας
Υπεύθυνος Σειράς: Μιχάλης Κασσωτάκης
Αθήνα
Γρηγόρη
2006
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1999
σ. 503
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-333-208-4
Επιστήμες της Αγωγής 10
Σημειώσεις: Περιλαμβάνει ευρετήριο.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 37.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 23-02-2012)
Περίληψη:

Στηριζόμενη στη σύγχρονη βιβλιογραφία που αναφέρεται στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας και της σχολικής τάξης, η παρούσα εργασία προτείνει αρχές και πρακτικές οι οποίες είναι σύμφωνες με τα νέα Προγράμματα Σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο και αφορούν τους τομείς: α) του φυσικού και ψυχολογικού χώρου στη σχολική τάξη και τη σχολική μονάδα,
β) του μαθητικού δυναμικού και των διαπροσωπικών σχέσεων, και
γ) των διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων της ωριαίας διδασκαλίας.
Κριτήριο επιλογής και διαμόρφωσης των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι:
α. ο βαθμός αποτελεσματικότητάς τους στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς,
β. ο βαθμός οικονομικής αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων και της υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης,
γ. ο βαθμός συμβολής τους στην προώθηση και διεύρυνση της σχολικής γνώσης,
δ. ο βαθμός συμβολής τους στην ανάπτυξη της νοητικής, κοινωνικής και ηθικής αυτονομίας των μαθητών, και
ε. ο βαθμός στον οποίο μετατρέπουν το σχολείο σε ευχάριστο χώρο ατομικής και συλλογικής δράσης.