Βιβλίο
Εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρήσεων

Δημήτριος Κ. Μπουραντάς
Νάνσυ Α. Παπαλεξανδρή
Αθήνα
Μπένου Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 3
2003
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1996
σ. 210
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-359-007-1
Περιέχει Βιβλιογραφία
Εξαντλημένο
Τιμή: 19.17€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 24-01-2012)
Περίληψη:

Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε ο κάθε άνθρωπος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος με μια σειρά οικονομικών μονάδων στις οποίες είτε απευθύνεται ως καταναλωτής και προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες, είτε συμμετέχει ενεργά σαν μέρος της παραγωγικής διαδικασίας.

Λόγος ύπαρξης των οικονομικών μονάδων είναι η αποτελεσματικότητα στην κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών. Η αποτελεσματικότητα όμως αυτή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση (μάνατζμεντ).

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν το περιβάλλον των οικονομικών μονάδων και προσδιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους αυτές λειτουργούν.

Οι φοιτητές αφού πάρουν κάποιες βασικές γνώσεις γύρω από τους στόχους, τα επιμέρους στοιχεία και τους κανόνες λειτουργίας των διαφόρων επιχειρήσεων, θα διδαχθούν τις διάφορες επιδράσεις που ασκεί σ' αυτές το εξωτερικό περιβάλλον. Στη συνέχεια θα πάρουν γνώσεις σχετικές με την αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση τις διοικητικές λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, του ελέγχου και της λήψης αποφάσεων.

Το βιβλίο αυτό, χωρίς να καλύπτει σε βάθος τις ανάγκες γνώσεων για τα επιμέρους θέματα της διοίκησης των επιχειρήσεων, θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν μια πλήρη και περιεκτική εικόνα σε εισαγωγικό επίπεδο και να εμπεδώσουν έννοιες και αρχές που θα διδαχθούν στη συνέχεια σε μεγαλύτερο βάθος στα επόμενα έτη των σπουδών τους.

Η παρούσα έκδοση του βιβλίου έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη έκδοση που είχε κυκλοφορήσει το 1996. Εκτός από κάποιες επί μέρους διορθώσεις, έχουν προστεθεί τα Κεφάλαια που αναφέρονται στη λειτουργία της Διεύθυνσης και του Ελέγχου ενώ έχει εμπλουτιστεί η ύλη που αναφέρεται στα πεδία εφαρμογής της Διοίκησης Επιχηρήσεων. [...]

(από τον πρόλογο των συγγραφέων)