Βιβλίο
Τα οικονομικά του βιβλίου στην Ελλάδα
Αγορά βιβλίου και εκδοτικές επιχειρήσεις

Επιμέλεια: Νίκος Λέανδρος
Επιμέλεια: Σωκράτης Καμπουρόπουλος
Συλλογικό έργο
Σωκράτης Καμπουρόπουλος
Θεόδωρος Κωστόπουλος
Αντώνης Χωριανόπουλος
Αθήνα
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Αριθμός Έκδοσης: 1
1999
σ. 75
Σχήμα: 28χ21
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-7894-25-0
Εξαντλημένο
Τιμή: 6.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 16-11-2006)
Περίληψη:

Το Παρατηρητήριο βιβλίου του Ε.ΚΕ.ΒΙ., παρουσιάζει τη νέα έκδοση του εντύπου "Τα οικονομικά του βιβλίου στην Ελλάδα" για το 1999. Συμπληρώνοντας την εικόνα σε σχέση με τις σημαντικές έρευνες που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, για τις βιβλιοθήκες, τον αναλφαβητισμό και την αναγνωστική συμπεριφορά, το παρόν έντυπο είναι αφιερωμένο στις εξελίξεις που παρουσίασαν η αγορά του βιβλίου και οι εκδοτικές επιχειρήσεις.
Η νέα πρωτογενής Έρευνα εκδοτικών επιχειρήσεων που πραγματοποίησε το Ε.ΚΕ.ΒΙ. από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο 1999, προσφέρει χρήσιμα στοιχεία για τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι εκδοτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα "Τα οικονομικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της εκδοτικής επιχείρησης", 1996, επιβεβαιώνουν την εικόνα του ελληνικού εκδοτικού χώρου ο οποίος χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα και ισχυρές τάσεις αναδιάρθρωσης. Οι εκδοτικές επιχειρήσεις είναι στην πλειοψηφία τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, έλλειψης πόρων για επενδύσεις, έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, χαμηλού βαθμού εκσυγχρονισμού, οργάνωσης και πρόσβασης στα δίκτυα διανομής. Η άνοδος της αγοράς τα τελευταία χρόνια, έχει επιτρέψει σε ορισμένες μονάδες να εκσυγχρονιστούν και να αποκτήσουν μια ιδιαίτερη δυναμική. Από την άλλη, η πολυμορφία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθιστούν δύσκολη την ανασυγκρότησή τους, παρότι κάτι τέτοιο εμφανίζεται ως επιτακτική ανάγκη.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η διαμόρφωση και υλοποίηση μιας συνεκτικής πολιτικής για το βιβλίο είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την υπέρβαση των διαρθρωτικών προβλημάτων του κλάδου τα οποία οι μηχανισμοί της αγοράς είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουν από μόνοι τους. Η πολιτική αυτή οφείλει να κινηθεί σε δύο άξονες που αφορούν:
-τον "σκληρό πυρήνα" των προβλημάτων που συνδέονται με την προώθηση του βιβλίου και της ανάγνωσης, την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, των αδυναμιών του εκπαιδευτικού μας συστήματος και του χαμηλού επιπέδου ανάπτυξης των βιβλιοθηκών
-την υποστήριξη των επιχειρήσεων, τα μέτρα προώθησης της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού τους, τον συντονισμό της προσπάθειας μεταξύ κράτους, επαγγελματικών ενώσεων και Ε.ΚΕ.ΒΙ. και την προώθηση της ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, με στόχο την αγορά.