Βιβλίο
Τραπεζική νομοθεσία
Νόμισμα και συνάλλαγμα: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συμπληρωματικοί οργανισμοί: Οργάνωση και εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και παρεμφερών επιχειρήσεων: Τραπεζικό απόρρητο και ποινικές διατάξεις: Τραπεζικές συναλλαγές: Εμπράγματη ασφάλεια

Λεωνίδας Ν. Γεωργακόπουλος
Χρήστος Σπ. Χρυσάνθης
Αθήνα
Νομική Βιβλιοθήκη
Σχήμα: 24χ18
Multimedia
Τεχνικές προδιαγραφές: Windows 95/98/2000
Κυκλοφορεί
Τιμή: 90.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 03-01-2011)
Περίληψη:

Στο CD-ROM περιέχονται:
-211 βασικά νομοθετήματα σε 9 θεματικές ενότητες
-Εισαγωγικά σημειώματα σε κάθε ενότητα
-Χρονολογικοί και αριθμητικοί πίνακες νομοθετημάτων
-Τακτική ενημέρωση νομοθεσίας