Βιβλίο
Το αναθεωρητικό κεκτημένο
Το συνταγματικό φαινόμενο στον 21ο αιώνα και η εισφορά της αναθεώρησης του 2001

Ευάγγελος Βενιζέλος
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2002
σ. 406
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-15-0617-3
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 35.90€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 18-11-2002)
Περίληψη:

Το πρώτο συστηματικό έργο ανάλυσης και ερμηνείας του αναθεωρημένου συντάγματος της χώρας φέρει την υπογραφή του πλέον αρμοδίου προσώπου: του εισηγητή της πλειοψηφίας, Υπουργού Πολιτισμού και καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ευάγγελου Βενιζέλου. «Το Αναθεωρητικό κεκτημένο» είναι ένας τόμος 406 σελίδων που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα και καλύπτει όλη την αναθεωρημένη ύλη. Το βιβλίο τοποθετεί τις αναθεωρημένες διατάξεις του Συντάγματος μέσα στα θεωρητικά, ιστορικά συνταγματικά, νομοθετικά και νομολογιακά συμφραζόμενά τους. Ο υπότιτλος του έργου «Το συνταγματικό φαινόμενο στον 21ο αιώνα και η εισφορά της αναθεώρησης του 2001» αποδίδει το φάσμα των θεμάτων στα οποία αυτό αναφέρεται.
Το πρώτο μέρος - που θα μπορούσε να ονομαστεί «γενικό» - με τον τίτλο «Το αναθεωρητικό διάβημα του 2001 και η γενική θεωρία του Συντάγματος» συνιστά μια συνολική θεωρητική αξιολόγηση της αναθεώρησης. Στο μέρος αυτό παρουσιάζονται διαδοχικά ο «ριψοκίνδυνος» χαρακτήρας της αναθεωρητικής διαδικασίας, ο πολιτικός και ο νομικός χαρακτήρας του αναθεωρητικού διαβήματος, το ζήτημα του δικαστικού ελέγχου της αναθεώρησης και οι τρόποι με τους οποίους εκδηλώθηκε η ερμηνευτική πρόνοια του αναθεωρητικού νομοθέτη. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αναθεώρηση του 2001 αφενός μεν σε συνάρτηση προς την εξέλιξη του συνταγματικού φαινομένου στην αυγή του 21ου αιώνα, αφετέρου δε ως εφαρμογή μιας ενιαίας συνταγματικής πολιτικής.
Στο δεύτερο - «ειδικό» - μέρος με τον τίτλο «Η εισφορά της αναθεώρησης του 2001» παρουσιάζονται σε εικοσιένα κεφάλαια οι αναθεωρημένες διατάξεις. Η παρουσίαση και η ερμηνευτική προσέγγιση γίνεται ανά θεσμικές ενότητες με συνεχή αναγωγή στις αρχές της ασφάλειας του ατόμου, της συμμετοχής του πολίτη, της συναίνεσης, της διαφάνειας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που διαπερνούν το σύνολο των διατάξεων. Στα εικοσιένα αυτά κεφάλαια του δεύτερου μέρους παρουσιάζονται και αναλύονται :
Το γενικό πλαίσιο της προστασίας των συνταγματικών δικαιωμάτων που διαμόρφωσε η αναθεώρηση.
Τα πρόσθετα μέτρα προστασίας της αξίας και της προσωπικότητας του ατόμου.
Οι πρόσθετες εγγυήσεις της προσωπικής ελευθερίας.
Οι πρόσθετες δυνατότητες πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής.
Οι νέες διαστάσεις της αρχής της ισότητας.
Οι νέες ρυθμίσεις ως προς την προστασία της ιδιοκτησίας.
Το νέο πλαίσιο του οικολογικού συστήματος.
Το νέο συνταγματικό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης.
Η συνταγματική κατοχύρωση των ανεξάρτητων αρχών.
Οι νέες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή της χώρας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Οι νέοι κανόνες του εκλογικού συνταγματικού δικαίου.
Το νέο συνταγματικό πλαίσιο για τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα κοινοβουλευτικά ασυμβίβαστα.
Οι αναθεωρητικές παρεμβάσεις στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής.
Η εισφορά της αναθεώρησης ως προς την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.
Οι νέες ρυθμίσεις ως προς την κατανομή της δικαιοδοσίας και της αρμοδιότητας των δικαστηρίων και ως προς την άσκηση του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων.
Οι αναθεωρητικές τομές στο διοικητικό σύστημα της χώρας και
Το νέο συνταγματικό καθεστώς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στον υπομνηματισμό του έργου γίνεται εκτενής αναφορά, όχι μόνο στη σχετική βιβλιογραφία αλλά και στις προπαρασκευαστικές εργασίες του αναθεωρημένου συντάγματος του 2001.
Το βιβλίο απευθύνεται στην επιστημονική κοινότητα, στους νομικούς της θεωρίας και της πράξης και τους φοιτητές νομικής αλλά και σε όποιον πολίτη θέλει να είναι ενημερωμένος σε βάθος για τον καταστατικό χάρτη της χώρας του.