Βιβλίο
Το σύνταγμα της Ελλάδας 1975/86/2001
Συγκριτική τεκμηρίωση του αναθεωρητικού εγχειρήματος
The Constitution of Greece 1975/86/2001: Comparative Approach of the Constitutional Revision

Φορέας: Centre of European Constitutional Law
Φορέας: Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation
Επιμέλεια: D. Th. Tsatsos
Επιμέλεια: X. I. Contiades
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2001
σ. 227
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Σκληρό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-15-0591-6
Γλώσσα πρωτοτύπου: ελληνικά
Περιέχει: CD-ROM
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 20.94€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 17-03-2009)
Περίληψη:

Στον παρόντα τόμο εκτός από το κείμενο του νέου Συντάγματος -με σημειωμένα τα αναθεωρημένα άρθρα, παραγράφους και ερμηνευτικές δηλώσεις- σε δύο γλώσσες την ελληνική και την αγγλική, βρίσκει επίσης ο αναγνώστης:
α. εισαγωγικό σημείωμα των επιμελητών της έκδοσης.
β. επιλεγμένη βιβλιογραφία για την ολοκληρωθείσα αναθεωρητική διαδικασία και καθ’ ύλην ευρετήριο άρθρων, ώστε να αποτυπώνεται η συνέχεια του επιστημονικού διαλόγου και να διευκολύνεται η περαιτέρω προώθησή του.
γ. ένα εύχρηστο δίγλωσσο επίσης CD-ROM, στο οποίο παρέχονται τα σημαντικότερα συνταγματικά -με την ευρεία έννοια του όρου- κείμενα στον ευρωπαϊκό χώρο. Παρέχονται για παράδειγμα, οι ιδρυτικές Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, τα Συντάγματα των χωρών της Ευρώπης και του κόσμου, καθώς και παραπομπές στη νομολογία του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έτσι καθίστανται εύκολη -και ευχάριστη ελπίζουμε- η πρόσβαση σε εκτενή κείμενα, καθώς και η αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, που παρέχουν τη δυνατότητα προσανατολισμού της έρευνας κατά την κρίση του αναγνώστη-ερευνητή.