Βιβλίο
Ο θεσμικός ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου

Νικόλαος Αλ. Μηλιώνης
Υπεύθυνος Σειράς: Π. Δ. Δαγτόγλου
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2002
σ. 557
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-15-0674-6
Μονογραφίες Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου 7
Σημειώσεις: Πρόλογος: Γιώργος Παπαδημητρίου
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 50.96€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 29-10-2002)
Περίληψη:

Η ελληνική επιστήμη του δημοσίου δικαίου έχει ανάγκη από διεξοδικές μελέτες υψηλού επιπέδου. Στην ικανοποίηση της ανάγκης αυτής επιθυμεί να συμβάλει η παρούσα σειρά.
Οι μονογραφίες συνταγματικού και διοικητικού δικαίου που θα δημοσιευθούν στην σειρά αυτή θα είναι λίγες. Θα αναπτύσσουν όμως σπουδαία σύγχρονα θέματα εις βάθος και από κάθε θεωρητική ή πρακτική πλευρά, με ευρεία εξέταση της ελληνικής, κοινοτικής και ξένης θεωρίας και νομολογίας. Η ανάπτυξη της πλευράς του θέματος που αναφέρεται στο κοινοτικό δίκαιο αποτελεί συστατικό μέρος της έννομης τάξεως της χώρας μας. Η ακολουθητέα εξάλλου πάντοτε συγκριτική μέθοδος δεν θα παρατάσσει απλώς διάφορες ασύνδετες μεταξύ τους πληροφορίες, αλλά θα ανατρέχει στο δίκαιο άλλων χωρών για να κατανοεί πλήρως το εξεταζόμενο πρόβλημα, να ανακαλύπτει απροσδόκητες πλευρές του και να παίρνει εναύσματα για την ορθή αντιμετώπιση των επιμέρους ερωτημάτων. Για τον λόγο αυτό, θα δημοσιεύονται μόνον εργασίες με πραγματική πρόσβαση τόσο στην κοινοτική όσο και σε περισσότερες της μιας ξένες έννομες τάξεις.
(Από την Εισαγωγή του καθηγητή Π. Δ. Δαγτόγλου στη σειρά "Μονογραφίες Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου", τόμος 1, 1992)