Βιβλίο
Εισαγωγή στην τραπεζική χρηματοοικονομική διοικητική

Κώστας Μελάς
Αθήνα
Εξάντας
2002
σ. 335
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-256-533-9
ISBN Σετ 960-256-532-2
Α/Α Τόμου: 1
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 21.40€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 14-01-2010)
Περίληψη:

Στο κέντρο της τραπεζικής χρηματοοικονομικής διοικητικής ευρίσκεται η ικανότητα διαχείρισης των κινδύνων χαρτοφυλακίου της τράπεζας, είτε οι κίνδυνοι αυτοί προέρχονται από τα μεγέθη του ισολογισμού είτε από μεγέθη εκτός ισολογισμού. Στη σημερινή περίοδο, στην οποία έχει επιβληθεί ένα φιλελεύθερο σύστημα συναλλαγών, η τραπεζική τείνει όλο και περισσότερο να λαμβάνει τη μορφή διαχείρισης κινδύνου. "Διαχείριση κινδύνων" καλείται το σύνολο των συντονισμένων ενεργειών στις οποίες προβαίνει η διοίκηση ενός πιστωτικού ιδρύματος με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στην καθαρή θέση, στα έσοδα ή στα κέρδη του από την επίδραση ενός ή περισσοτέρων κινδύνων. Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος του συνολικού φάσματος των κινδύνων είναι απαραίτητος ο κεντρικός συντονισμός των αποφάσεων που αφορούν στην ασκούμενη πολιτική στους επιμέρους τομείς, οι οποίοι καθορίζονται από τους ενυπάρχοντες κινδύνους...