Βιβλίο
Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός
Θεωρία και πράξη

Επιμελητής: Μιχάλης Ι. Κασσωτάκης
Αθήνα
Τυπωθήτω
Αριθμός Έκδοσης: 1
2003
σ. 658
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-402-077-5
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 38.99€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 09-12-2013)
Περίληψη:

Τις τελευταίες δεκαετίες, είμαστε μάρτυρες θεαματικών αλλαγών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι επιπτώσεις των μεταβολών αυτών στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος και, γενικότερα, στη σταδιοδρομία των ατόμων είναι σημαντικές. Οι κυριότερες από αυτές εξετάζονται στον παρόντα τόμο.
Αναλύονται, επίσης, τα προσόντα και οι δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι σημερινοί εργαζόμενοι και οι υποψήφιοι για εργασία για να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής μας. Επισημαίνονται, ακόμη, οι δυσκολίες και τα ποικίλα προβλήματα που συναντούν οι σύγχρονοι πολίτες, και ιδίως οι νέοι, στον τομέα της επαγγελματικής τους ζωής.
Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι, για να μπορέσει ο σημερινός άνθρωπος να επιτύχει στην επαγγελματική του ζωή, έχει, μεταξύ άλλων, ανάγκη από συνεχή πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, τις εξελίξεις της οικονομίας και τις τάσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και για τις ευκαιρίες που του προσφέρονται και τις δυνατότητες τις οποίες έχει κάθε φορά που καλείται να πάρει κρίσιμες για τη ζωή του αποφάσεις. Επιπρόσθετα, χρειάζεται κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και συστηματική βοήθεια για να γνωρίσει σε βάθος τον εαυτό του και να συνειδητοποιήσει τις ικανότητες, τις αδυναμίες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. Απαραίτητη, τέλος, είναι η συμβουλευτική του στήριξη για να μπορεί να υπερβαίνει, χωρίς δυσάρεστα επακόλουθα, τις δυσκολίες που συναντά στην εκπαιδευτική του διαδρομή και την επαγγελματική του σταδιοδρομία.
Για τους παραπάνω λόγους, ο ρόλος του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού ενισχύεται καθημερινά, ενώ το αίτημα της αποτελεσματικής εφαρμογής του εντείνεται συνεχώς και η ανάγκη συστηματικής ενημέρωσης, όσων ασχολούνται ή ενδιαφέρονται γι' αυτόν, αυξάνεται. Αυτήν ακριβώς την ενημέρωση ως προς τις σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν στην αποστολή, στις λειτουργίες, στις μεθόδους, στα μέσα και στον τρόπο εφαρμογής του παραπάνω θεσμού επιδιώκει να προσφέρει το παρόν έργο. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλα ζητήματα, όπως είναι η ιστορική εξέλιξη της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι θεωρίες για την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, οι ψυχολογικοί, κοινωνικο-οικονομικοί και πολιτιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των πολιτών, τα χαρακτηριστικά και οι τάσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας και τα επαγγελματικά προβλήματα ειδικών κοινωνικών ομάδων.
Γράφουν οι: Βάγγερ, Αικατερίνη - Δελλασούδας, Λαυρέντης - Δημητρόπουλος, Ευστάθιος - Κάντας, Αριστοτέλης - Κάρμας, Κωνσταντίνος - Κασσωτάκης, Μιχάλης - Κατσανέβας, Θεόδωρος - Κοσμίδου-Hardy, Χρυσούλα - Κρίβας, Σπύρος - Μαλικιώση-Λοΐζου, Μαρία - Μάνος, Κωνσταντίνος - Μαρμαρινός, Ιωάννης - Μπακατσή, Αγορή - Παπάς, Γεώργιος - Πατινιώτης, Νικήτας - Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δέσποινα - Φακιόλας, Νίκος - Φλουρής, Γεώργιος - Φωτιάδου-Ζαχαρίου, Τερέζα.