Βιβλίο
Η θεσμική συγκρότηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
Εγχειρίδιο δικαίου και θεσμών εξωτερικής πολιτικής

Κώστας Λ. Ζώρας
Βασίλειος Δ. Γκίκας
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2002
σ. 592
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-15-0817-7
Μελέτες Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 2
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 61.15€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 04-03-2003)
Περίληψη:

Το έργο των Κώστα Ζώρα, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και Βασίλη Γκίκα, Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, είναι το πρώτο που εξετάζει τη θεσμική συγκρότηση της εξωτερικής πολιτικής σε όλο το φάσμα του κρατικού μηχανισμού.
Αρχικά, οι συγγραφείς διατυπώνουν και αναλύουν τις συνταγματικές αρχές που διέπουν τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας, αναδεικνύοντας έτσι μια διάσταση συνταγματισμού στον καθορισμό και στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.
Στη συνέχεια εξετάζουν τις αρμοδιότητες των επιμέρους κρατικών λειτουργιών (εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής) σχετικά με την εξωτερική πολιτική. Η συνολική εικόνα της θεσμικής υποδομής του ελληνικού κράτους, η οποία σχετίζεται με τις εξωτερικές σχέσεις, αφορά σε τελική ανάλυση το σύστημα εξωτερικής αρμοδιότητας, το οποίο ισχύει στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα σύστημα διάκρισης των λειτουργιών, σύμφωνα με το οποίο οι σχετικές με την εξωτερική πολιτική κατανέμονται σε συγκεκριμένα κρατικά όργανα.
Ιδιαίτερη έκταση καταλαμβάνει η διοίκηση και η οργάνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αποτελεί τον βασικό μηχανισμό εφαρμογής της εξωτερικής πολιτικής του κράτους. Τέλος, στο Παράρτημα, οι συγγραφείς έχουν συγκεντρώσει το σύνολο της σχετικής με την εξωτερική πολιτική ειδικής νομοθεσίας, ώστε ο αναγνώστης να έχει άμεση πρόσβαση στα σχετικά νομοθετικά κείμενα.