Βιβλίο
Κράτος πρόνοιας και εκπαίδευση στην Ελλάδα 1974-1997

Δημήτριος Α. Σιδηρόπουλος
Ευθύνη Σειράς: Π. Δ. Ξωχέλλης
Ευθύνη Σειράς: Ν. Π. Τερζής
Ευθύνη Σειράς: Α. Γ. Καψάλης
Θεσσαλονίκη
Κυριακίδη Αφοί
2003
σ. 236
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-343-690-4
Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 48
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 13.23€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 22-06-2011)
Περίληψη:

Η σειρά "Παιδαγωγική και Εκπαίδευση" φιλοδοξεί να εμπλουτίσει την ελληνική παιδαγωγική βιβλιογραφία τόσο με μεταφράσεις έγκυρων ξενόγλωσσων δημοσιευμάτων όσο και με πρωτότυπα έργα Ελλήνων παιδαγωγών. Η σειρά απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, σπουδαστές και σε όσους προβληματίζονται γύρω από θέματα Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης.
Ο μετασχηματισμός του φιλελεύθερου κράτους "νυχτοφύλακα" στο σύγχρονο δημοκρατικό παρεμβατικό κράτος πρόνοιας ήταν χωρίς αμφιβολία η σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων 150 ετών. Στα χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής περιόδου ανήκουν η διάχυση των θεσμών του κράτους πρόνοιας προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες κοινωνίες και η διεύρηνση της κρατικής δραστηριότητας σε νέους τομείς, όπως ήταν η εκπαίδευση. Στην πορεία, η απαίτηση για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού συνέκλινε σε σημαντικό βαθμό με το στόχο της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών, ο οποίος απέρρεε από το αίτημα για τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου γίνεται μια συνοπτική ιστορική παρουσίαση της συγκρότησης του κράτους πρόνοιας στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές εξελίξεις στη χώρα μας μετά τη Μεταπολίτευση σε συνάρτηση με την εκπαιδευτική νομοθεσία και με έγκυρους εμπειρικούς δείκτες μέτρησης εκπαιδευτικών μεγεθών.