Βιβλίο
Βίος του Ιησού

Ερνέστου Ρενάν
Μετάφραση: Αρίστου Καμπάνη
Αθήνα
Δωδώνη
2003
σ. 456
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-385-200-1
Περιέχει Βιβλιογραφία
Εξαντλημένο
Τιμή: 15.90€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 04-11-2015)
Περίληψη:

Ο "Βίος του Ιησού" του Ερνέστου Ρενάν πρώτην φοράν μεταφράζεται και δημοσιεύεται εις πλήρη έκδοσιν, ελληνιστί. Αποτελών μέρος των "Πηγών του Χριστιανισμού" -σειράς έργων, εις τα οποία ο
Γάλλος ιστορικός, γλωσσολόγος και φιλόσοφος μελετά την προέλευσιν του πρώτου Χριστιανισμού- θεωρείται ως εν των κεφαλαιωδεστέρων έργων του Ρενάν.
Η παρούσα μετάφρασις έγεινε κατά την 13ην οριστικήν (definitive) έκδοσιν του γαλλικού κειμένου (Paris, Calmann-Levy, editeurs) με την εισαγωγήν, το παράρτημα και όλας τα υποσημειώσεις.
Προστίθεται εις το τέλος της μεταφράσεως πίναξ των συντετμημένων λέξεων, αι οποίαι απαντώνται εις τας υποσημειώσεις -κατ' αλφαβητικήν τάξιν-, προσέτι δε κατάλογος των κυρίων ονομάτων.
Τα χωρία της Καινής Διαθήκης τα περιεχόμενα εις τον "Βίον του Ιησού" ετέθησαν εις την γλώσσαν του κειμένου.