Βιβλίο
Εργαστήριο Βαλκάνιων συγγραφέων και μεταφραστών: Πρακτικά διημερίδας
Αλεξανδρούπολη, 29 Αυγούστου - 5 Σεπτεμβρίου 1998: Η λογοτεχνική πραγματικότητα στις βαλκανικές χώρες. Συνθήκες και παράγοντες που την καθορίζουν· Βαλκάνια: οι δρόμοι της λογοτεχνίας. Συναντήσεις και παράλληλες πορείες· Βαλκανική λογοτεχνία: ανοιχτή στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα

Συλλογικό έργο
Εισήγηση: Δημοσθένης Κούρτοβικ
Εισήγηση: Svetlozar Zhecov
Εισήγηση: Virjil Muçi
Εισήγηση: Yasar Avunç
Εισήγηση: Μυρσίνη Ζορμπά
Εισήγηση: Ivan Gadjanski
Εισήγηση: Zoran Anchevski
Εισήγηση: Φίλιππος Δρακονταειδής
Εισήγηση: Brikena Çabej
Εισήγηση: Demir Özlü
Εισήγηση: Nicolai Stoyanov
Εισήγηση: Igor Chipev
Εισήγηση: Ksenija Maricki Gadjanski
Εισήγηση: Elena Lazar
Εισήγηση: Edi Mazi
Εισήγηση: Δημοσθένης Π. Δούκας
Εισήγηση: Τάκης Θεοδωρόπουλος
Επιμέλεια: Αγγελική Πατρούμπα
Αθήνα
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Αριθμός Έκδοσης: 1
1999
σ. 92
Σχήμα: 28χ21
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-7894-17-5
Σημειώσεις: Χαιρετισμοί: Ευάγγελος Βενιζέλος, Υπ. Πολιτισμού, Σπύρος Πλασκοβίτης, πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΒΙ, Γιώργος Ντόλιος, Νομάρχης Έβρου, Λευτέρης Γιοφτσίδης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης.
Εξαντλημένο
Περίληψη:

Η συζήτηση για την πολυ-πολιτισμικότητα και τη διακίνηση ιδεών στην εποχή μας αναφέρεται συχνά στο βιβλίο ως πολιτιστικό προϊόν με ισχυρή επιρροή στη διαμόρφωση σχημάτων κατανόησης της ετερότητας. Η λογοτεχνία μιας χώρας αποτελεί σημαντικό πεδίο ανάδειξης της φυσιογνωμίας της και είναι υπολογίσιμος παράγοντας στον διεθνή διάλογο ιδεών και στην τάση της εποχής μας για ανοιχτά σύνορα επικοινωνίας.

Ώμως, όσο ελεύθερη -και ίσως πληθωριστική- φαίνεται η κυκλοφορία των πολιτιστικών προϊόντων, τόσο συγκροτημένος, ισχυρός και μακροπρόθεσμος οφείλει να είναι ο σχεδιασμός της διαδρομής του πολιτιστικού αγαθού -και ιδιαιτέρως του βιβλίου- όταν λαμβάνουμε υπόψη μας παράγοντες όπως η γλώσσα γραφής του λογοτεχνικού έργου (λιγότερο και περισσότερο διαδομένη λογοτεχνική γλώσσα) και η εμβέλειά της, η ιστορική πορεία της εκάστοτε εθνικής λογοτεχνίας (ρεύματα και ρόλος στον διεθνή Κανόνα λογοτεχνίας), η πολιτική προώθησης και οι συνθήκες παραγωγής της. Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι παράγοντες που σχετίζονται με το βιβλίο ως εμπορικό προϊόν, δηλαδή τα κανάλια προώθησής του και η διασφάλιση της εμπορικής διαδρομής του σε ξένες αγορές.

Χώρες όπως οι βαλκανικές, με κοινό ιστορικό παρονομαστή που τροφοδότησε τη θεματολογία έργων που γράφτηκαν σε διαφορετικές χώρες και γλώσσες, με συνθήκες ανάπτυξης που άλλοτε συμβαδίζουν άλλοτε είναι διαμετρικά αντίθετες, με οικονομική και κοινωνική εξέλιξη διαφορετική, μπορούν να προσφέρουν στην εποχή μας χαρακτηριστικό δείγμα λογοτεχνικής επικοινωνίας.

Πρόθεση της διοργάνωσης του Εργαστηρίου Βαλκάνιων Συγγραφέων & Μεταφραστών είναι να υπερβεί τη συνήθη διάκριση μεταξύ ισχυρών και ασθενών γλωσσών στη λογοτεχνία. Η συνάντηση αποσκοπεί να διανοίξει και να αποδώσει σημασία στους δρόμους επικοινωνίας μεταξύ των λογοτεχνιών των βαλκανικών χωρών. Σημαντικό παράγοντα σ' αυτό θεωρούμε το έργο των μεταφραστών και τον ρόλο τους στην επικοινωνία ανάμεσα στις εθνικές λογοτεχνίες. Aυτός είναι ο λόγος που η έμφαση δίνεται σε ένα κοινό Εργαστήριο Συγγραφέων και Μεταφραστών, που φιλοδοξεί να εκφράσει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ συγγραφέων και μεταφραστών διαφορετικών γλωσσών, να διερευνήσει την ταυτότητα και την ετερότητα της λογοτεχνικής πραγματικότητας και να δώσει έναυσμα για συστηματικές συνεργασίες.