Βιβλίο
Σωφρονιστικός κώδικας και συναφή κείμενα

Επιμέλεια: Ν. Παρασκευόπουλος
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης
Θεσσαλονίκη
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 2
2003
σ. 446
Σχήμα: 22χ15
Δέσιμο: Σκληρό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-301-813-1
Κυκλοφορεί
Τιμή: 36.18€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη:

Η παρούσα δεύτερη έκδοση κρίθηκε αναγκαία μετά την εξάντληση της πρώτης έκδοσης, η οποία και κατέδειξε το ενδιαφέρον των αναγνωστών για το βιβλίο, καθώς και μετά την ψήφιση νέων νομοθετημάτων τα οποία έπρεπε να συμπεριληφθούν στα ήδη υπάρχοντα κείμενα, είτε αυτούσια είτε ως τροποποιητικά επί μέρους διατάξεων.
Στην παρούσα έκδοση περιέχονται κωδικοποιημένα, με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις τους, τα εξής νομοθετικά κείμενα:
- Ο Σωφρονιστικός Κώδικας Ν. 2776/1999, με την Εισηγητική και Αιτιολογική του Έκθεση και συνημμένα Παραρτήματα - Το δέκατο τέταρτο κεφάλαιο του Ν. 1851/1989 : "Κώδικας βασικών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις" - Το Ν.Δ. 68/1968: "Συμβούλιο Χαρίτων" - Η Υπουργική Απόφαση 6161/2000: "Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων" - Η Υπουργική Απόφαση 58819/2003: "Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α΄και Β΄" - Οι Στοιχειώδεις κανόνες κράτησης των κρατουμένων του ΟΗΕ (1957) και οι αντίστοιχοι του Συμβουλίου της Ευρώπης - Η Έκθεση (1994) της Βουλής για την κατάσταση στις ελληνικές φυλακές και τις δυνατότητες βελτίωσης του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας - Η Γνώμη της Ολομέλειας Εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου για το Σχέδιο του Σωφρονιστικού Κώδικα καθώς και οι Γνώμες του Τομέα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.