Βιβλίο
Η Πελοπόννησος κατά τους χρόνους της εθνεγερσίας 1770-1821
Ανατύπωσις εκ του "Ελληνισμού"

Χρήστου Κορύλλου
Αθήνα
Πελασγός
2003
σ. 119
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-522-179-9
Ελληνική Αρχειακή Βιβλιοθήκη 31
Σημειώσεις: Αναστατική έκδοση: "Τυπογραφείο Σ. Γαληνάκη", 1928.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 10.60€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 22-03-2004)
Περίληψη:

Επόμενος τη παροτρύνσει του σεβαστού φίλου μου κ. Νεοκλέους Καζάζη, καθηγητού του εθνικού Πανεπιστημίου και προέδρου του "Ελληνισμού", προβαίνω εις την εν δυνατή βραχυλογία εξιστόρησιν των συμβαμάτων, των λαβόντων χώραν κατά την χρονικήν περίοδον 1770-1821 εν Ελλάδι, και ιδία εν Πελοποννήσω, τη ακροπόλει της Ελλάδος, κατά Στράβωνα, αρυόμενος τας πληροφορίας ταύτας εκ διαφόρων ιστορικών πηγών, ημεδαπών τε και ξένων, κατά καιρούς γραφεισών εν τε βιβλίοις και εν περιοδικοίς συγγράμμασιν. [...]
(από τον πρόλογο του συγγραφέα)