Βιβλίο
Πολιτικές γλωσσικού πλουραλισμού και ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη
Policies of Linguistic Pluralism and the Teaching of Languages in Europe

Επιμέλεια: Bessie Dendrinos
Επιμέλεια: Bessie Mitsikopoulou
Συλλογικό έργο
Βασιλική Δενδρινού
Α. Φ. Χριστίδης
Sylvia Vlaeminck
Ruth Wodak
Peter Hans Nelde
Βάσω Τοκατλίδου
Lid King
Alain Ginet
Ekaterini Douka - Kabitoglou
Enric Llurda
Ρέα Δελβερούδη
Βίλχελμ Μπέννινγκ
Wolfgang Machiewicz
Sophia Papaefthymiou - Lytra
Παναγιώτης Παναγιωτίδης
Ουρανία Χατζηδάκη
Dimitris Koutsogiannis
Popi Calliabetsou - Coraca
Αγγελική Ψάλτου - Joycey
Leslie Bobb - Wolff
Ανδρομάχη Σαπιρίδου
Johanna Panthier
Erna Gille
Pauline Rea - Dickins
Μετάφραση: Deborah Whitehouse
Μετάφραση: Chris Markham
Μετάφραση: Ed Joycey
Αθήνα
Μεταίχμιο
Αριθμός Έκδοσης: 1
2004
σ. 531
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-375-749-8
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 38.72€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 09-11-2007)
Περίληψη:

O τόμος αυτός συγκεντρώνει τις διαφορετικές φωνές επιστημόνων και ποικίλων άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με τη γλωσσική εκπαίδευση, τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό και τη διαμόρφωση πολιτικών για τη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Περιλαμβάνει είκοσι πέντε πρωτότυπα δοκίμια, που οργανώνονται σε έξι θεματικές ενότητες. Γραμμένα στην ελληνική και μεταφρασμένα στην αγγλική ή αντίστροφα, το καθένα από αυτά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ψηφίδα ενός μωσαϊκού που σταδιακά συγκροτείται και αποκαλύπτει τις κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις του λόγου και των πρακτικών για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ε.Ε.
«Ένας τόμος για τον γλωσσικό πλουραλισμό είναι και ο ίδιος γλωσσικά πλουραλιστικός»: αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο απορρέει αβίαστα, καθώς η ετερογενής γλώσσα των κειμένων του τόμου είναι ταυτόχρονα αποτέλεσμα διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών θεωρήσεων για το υπό πραγμάτευση θέμα. Το αποτέλεσμα, συνεπώς, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων και επειδή αναδεικνύει τον πολυφυή λόγο με τον οποίο διεξάγεται σήμερα ο διάλογος για το ζήτημα του πολυγλωσσικού γραμματισμού των ευρωπαίων πολιτών.

Περιεχόμενα:
Ενότητα 1: Θέσεις και αντιθέσεις για την ευρωπαϊκή πολυγλωσσία
- Βασιλική Δενδρίκου: "Πολυγλωσσικός γραμματισμός στην Ε.Ε.: Εναλλακτικά προγράμματα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
- Αναστάσιος - Φοίβος Χριστίδης: "Πολιτικές γλωσσικής και πολιτισμικής πολυγλωσσίας στην Ε.Ε.
- Sylvia Vlaeminck: "Πολυγλωσσία και εκπαιδευτικές πολιτικές για τις ξένες γλώσσες στην Ελλάδα"
- Ruth Wodak: "Διακήρυξη της Βιέννης: Το κόστος της μονογλωσσίας"

Ενότητα 2: Ευρωπαϊκές γλωσσικές πολιτικές, πολυγλωσσία και εκμάθηση ξένων γλωσσών
- Peter Hans Nelde: "Η νέα πολυγλωσσία: πρόκληση για μια ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική"
- Βάσω Τοκατλίδου: "Πολυγλωσσία, ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική και ελεύθερη διακίνηση"
- Lid King: "Σύγχρονες γλώσσες στην Αγγλία και την Ουαλία"
- Alain Ginet: "Πολυγλωσσία: Σ' αγαπώ. Εγώ όχι πια"

Ενότητα 3: Ξενόγλωσση εκπαίδευση σε τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών ευρωπαϊκών ΑΕΙ.
- Αικατερίνη Δούκα - Καμπίτογλου: "Ετεροτοπία: Ουτοπία ή δυστοπία; Το παράδειγμα των αγγλικών σπουδών"
- Enric Llurda: "Λόγοι περί "φυσικού /μη φυσικού ομιλητή" στα πανεπιστημιακά τμήματα ξένων γλωσσών στην Ισπανία"
- Ρέα Δελβερούδη: "Τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών στο ελληνικό πανεπιστήμιο: Παρατηρήσεις για τη φυσιογνωμία και τις προοπτικές τους"
- Βίλχελμ Μπέννινγκ: "Νέα προγράμματα σπουδών; Πρώτες παρατηρήσεις"
- Wolfgang Machiewicz: "Οι στόχοι και τα αποτελέσματα του συνεδρίου για το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών στο Βερολίνο"

Ενότητα 4: Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση της διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών
- Σοφία Παπαευθυμίου - Λύτρα: "Οι νέες τεχνολογίες και τα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών στην Ευρώπη σήμερα: Μαθησιακές προϋποθέσεις"
- Παναγιώτης Μ. Παναγιωτίδης: "Τεχνολογίες της πληροφόρησης και της επικοινωνίας: Προοπτικές στη γλωσσική εκπαίδευση"
- Ουρανία Χατζηδάκη: "Τα σώματα κειμένων και το διαδίκτυο ως πηγές για την προώθηση της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας"
- Δημήτρης Κουτσογιάννης: "Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας και γλωσσική διδασκαλία: Προς την αναζήτηση εναλλακτικής κριτικής προσέγγισης"

Ενότητα 5: Σύγχρονες ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για τη διδακτική των ξένων γλωσσών
- Πηνελόπη Καλλιαμπέτσου - Κόρακα: "Ξενόγλωσση τάξη και ανάπτυξη διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών".
- Αγγελική Ψάλτου - Joucey: "Νέες προκλήσεις και προοπτικές για τη διδασκαλία/εκμάθηση ξένων γλωσσών"
- Leslie Bobb - Wolff: "Μπορεί η "παιδαγωγική αυτόνομης μάθησης" να ανταποκριθεί
στις ανάγκες της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας;"
- Ανδρομάχη Σαπιρίδου: "Διαπολιτισμική προσέγγιση - διαφορετικές εφαρμογές"

Ενότητα 6: Προοπτικές για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της γλωσσομάθειας στην Ευρώπη
- Johanna Panthier: "Διδασκαλία και εκμάθηση της γλώσσας στην πολύγλωσση Ευρώπη"
- Erna Gille: "Αξιολόγηση της επάρκειας στην ξένη γλώσσα: Ποιος προσδιορίζει τις απαιτήσεις;"
- Pauline Rea - Dickins: "Ομοιομορφία, συμφωνία και ποικιλία στην αξιολόγηση: Οι προκλήσεις στη γλωσσική εκπαίδευση".