Βιβλίο
Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς

Κωνσταντίνου Α. Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου
Θεσσαλονίκη
University Studio Press
2004
σ. 373
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-12-1331-6
Κυκλοφορεί
Τιμή: 26.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 19-05-2010)
Περίληψη:

Η παρούσα μουσική εργασία επί των ύμνων της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος αποτελεί φυσικήν συνέχειαν και συμπλήρωσιν της προηγηθείσης παρομοίας εργασίας μου επί των ύμνων του Τριωδίου (Μουσικόν Τριώδιον, τ. Α΄ 1985, τ. Β΄1987). Προσεπάθησα δε να συγκεντρώσω εν τω τόμω τούτω πάντα τα αναγκαία μουσικά κείμενα των ακολουθιών της Μ. Εβδομάδος, αργά, αργοσύντομα και σύντομα, ώστε οι ψάλλοντες να έχουν την δυνατότητα της επιλογής των καταλληλοτέρων αναλόγως των συνθηκών, υπό τας οποίας τελούνται οι ακολουθίαι. Προς αποφυγήν όμως διογκώσεως του έργου περιωρίσθην εις την καθαυτό ύλην της Μ. Εβδομάδος, αποκλείσας την μη ειδικήν τοιαύτην, ήτοι κεκραγάρια, πασαπνοάρια, λειτουργικά Μ. Βασιλείου, ακολουθίας Προηγιασμένων και Μ. Αποδείπνου. Τας τελευταίας άλλωστε περιέλαβον εν εκτάσει εις τον Β΄ τόμον του Τριωδίου. Δια τον αυτόν λόγον δεν περιέλαβον τους στίχους των εσπερίων στιχηρών, των αποστίχων και των αίνων εκτός των ειδικών της Μ. Εβδομάδος.
[...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)