Βιβλίο
Δίκαιο περιβάλλοντος

Θεοδώρου Ιω. Παναγόπουλου
Αθήνα
Σταμούλη Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 4
2004
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1992
σ. 571
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-351-557-9
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου 3
Κυκλοφορεί
Τιμή: 32.61€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 06-10-2005)
Περίληψη:

Στο βιβλίο ο συγγραφέας αναλύει τις έννοιες του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως επίσης τους βασικούς τρόπους προσβολής του.
Ερευνά τα κύρια χαρακτηριστικά του δικαίου περιβάλλοντος, όπως αυτά διαμορφώνονται μέσω των αρχών της προλήψεως, της συνεργασίας και επικουρικότητος του ρυπαίνοντος της δημοσιότητος και τέλος της βιωσίμου αναπτύξεως.
Αναφέρεται τόσο στην γενική μέσω του ν. 1650/1986, όσο και στην ειδική προστασία του περιβάλλοντος. Στην τελευταία εξετάζει τους ν. 998/79 και 743/77, όπως εν τω μεταξύ έχουν τροποποιηθεί, που αναφέρονται στην προστασία των δασών και της θάλασσας. Στην δεύτερη περίπτωση παραθέτει τις σχετικές διεθνείς Συνθήκες και Συμβάσεις.
[...]