Βιβλίο
Το διαδίκτυο
Ανάπτυξη και αλλαγή

Νίκος Λέανδρος
Ευθύνη Σειράς: Νίκος Κοτζιάς
Αθήνα
Εκδόσεις Καστανιώτη
Αριθμός Έκδοσης: 1
2005
σ. 443
Σχήμα: 24χ15
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-03-3922-2
Αναστοχασμός
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 35.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 22-10-2008)
Περίληψη:

Η ανάδειξη του διαδικτύου σε βασική υποδομή τής υπό διαμόρφωση Κοινωνίας της Πληροφορίας οδηγεί στην εμφάνιση νέων επικοινωνιακών δυνατοτήτων και κυρίως νέων οργανωτικών και επιχειρηματικών προτύπων. Μια επανάσταση "από τα κάτω" οδήγησε τελικά στη μετατροπή ενός συστήματος ενδοεπικοινωνίας κυρίως μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας των ΗΠΑ σε ένα παγκόσμιο επικοινωνιακό σύστημα, που επηρεάζει ουσιαστικά την κοινωνική λειτουργία και τον οικονομικό μηχανισμό.
Το παρόν βιβλίο εξετάζει τη διαδικασία ανάπτυξης και αλλαγής του διαδικτύου και τη συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες που δημιουργεί και τα προβλήματα που θέτει η μετάβαση στη δικτυακή οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται τα χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού στις νέες δικτυακές αγορές και οι αλλαγές στις στρατηγικές απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του οργανωτικού συντονισμού επιτρέπει την απόκτηση οικονομιών ταχύτητας κυρίως μέσω της οριζόντιας επέκτασης των επιχειρήσεων, της διάδοσης των σχέσεων υπεργολαβίας και της δημιουργίας μιας δυνητικής αξιακής αλυσίδας.
Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ευελιξία των επιχειρήσεων, αλλά πολλαπλασιάζουν τις πιέσεις στην αγορά εργασίας, ιδίως στις παραδοσιακές βιομηχανικές οικονομίες της Ευρώπης. Επιπλέον, οι διαφορές ως προς το επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα της κάθε χώρας να συμμετέχει στη διαδικασία των τεχνολογικών αλλαγών και να αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο. Υπό αυτές τις συνθήκες, η μετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας διαμορφώνει προϋποθέσεις για περαιτέρω επιδείνωση των διεθνών ανισοτήτων.