Βιβλίο
Δίπλωμα δεξιοτήτων στην τεχνολογία πληροφοριών Office XP

P. K. McBride
Αθήνα
Γκιούρδας Β.
2005
σ. 242
Έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία
Τιμή: 20.39€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 11-02-2005)
Περίληψη:

Το βιβλίο αυτό είναι εγκεκριμένο από το Cambridge International Examinations (CIE) για χρήση στη διδακτέα ύλη του Διπλώματος δεξιοτήτων στην Τεχνολογία των Πληροφοριών: Βασικό Επίπεδο. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό των Windows και Office XP, ο συγγραφέας εισάγει σταδιακά τον αναγνώστη στις έννοιες και δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία στις εξετάσεις του CIE στην Τεχνολογία των Πληροφοριών.
Το βιβλίο αυτό:

Καλύπτει πλήρως τη διδακτέα ύλη για τις εξετάσεις του CIE στην Τεχνολογία των Πληροφοριών
Παρουσιάζει τους μαθησιακούς στόχους στην αρχή κάθε κεφαλαίου
Προσφέρει σαφείς εξηγήσεις, οι οποίες συνδέονται από ευκρινή στιγμιότυπα οθόνης
Διαθέτει ασκήσεις που ενισχύουν και ελέγχουν την κατανόηση των εννοιών και δεξιοτήτων
Προσφέρει πρακτικές συμβουλές στους χρήστες