Βιβλίο
Ιστορία του νέου ελληνισμού
Πηγές της ιστορίας του νέου ελληνισμού Ι (1204-1669)

Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος
Θεσσαλονίκη
Σταμούλης Αντ.
2003
σ. 443
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-8353-34-3
ISBN Σετ 960-8353-25-4
Ιστορία
Α/Α Τόμου: 9
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 55.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 11-11-2009)
Περίληψη:

Ο κύριος σκοπός της συλλογής των ιστορικών αυτών κειμένων είναι να χρησιμοποιηθούν στις φροντιστηριακές ασκήσεις του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Ιστορίας. Τα κείμενα αυτά αποτελούν ακόμη την αφετηρία για μια πιο συστηματική και ουσιαστική εξέταση των φοιτητών, γιατί ο καθηγητής, ξεκινώντας απ' αυτά και από το πλήθος των επί μέρους προβλημάτων που ανακύπτουν, δε θα περιορίζεται μόνο να πιστοποιή την ικανότητα των νέων ν' απομνημονεύουν τις έτοιμες γνώσεις των παραδόσεων, αλλά και θα ελέγχη τη δυνατότητά τους να προχωρούν βαθύτερα και να κατανοούν τη σημασία και τη χρήση των πηγών, καθώς και το αφανές θεωρητικό έργο του ιστορικού, ώσπου να καταλήξη στη θετική ιστορική γνώση.

Τα κείμενα έχουν επιλεγή κατά τη μακροχρόνια διάρκεια των ιστορικών μου ερευνών, καθώς και της διδασκαλίας μου στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης· επομένως έχουν άμεση σχέση με τις επιστημονικές μου εργασίες και το διδακτικό μου έργο. Η επιλογή δηλαδή έγινε ύστερα από προσωπική πείρα και στενή γνωριμία με αυτά.

Κριτήριο κατά την επιλογή των γραπτών πηγών ήταν η σκέψη μου να δοθούν διάφορα κείμενα, όσο το δυνατό μάλιστα με άμεσο ενδιαφέρον (άμεσες πηγές), δηλαδή γεννήματα της Ιστορικής στιγμής, ένα φιρμάνι, μια επιστολή, μια επιγραφή, μια δικαστική πράξη, ένα ποίημα κ.λ., και να συμπληρωθούν με κείμενα από έμμεσες πηγές, από σύγχρονες δηλαδή ή μεταγενέστερες ιστορίες, απομνημονεύματα, "ενθυμήσεις" κ.λ., έτσι που ο νέος να σχηματίση μια σωστή ιδέα για την ποικιλία των πηγών και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στη χρήση και στην κατανόησή τους. Δεν κάνω επιλογή εκλεκτών σελίδων από διάφορες πηγές, αλλά από κείμενα που έχουν ιστορικό ενδιαφέρον και δίνουν την ευκαιρία στο σπουδαστή να μυηθή στην ιστορική επιστήμη και να συζήτηση επάνω σε διάφορα προβλήματά της. [...]

(από την εισαγωγή του συγγραφέα)