Βιβλίο
1st Annual Human Rights Education Programme for Southeastern Europe
Selected Documents Relating to Human Rights

Συλλογικό έργο
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2000
σ. 259
ISBN: 978-960-15-0272-4
Κυκλοφορεί
Τιμή: 14.78€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 21-04-2005)
Περίληψη: