Βιβλίο
Η ατομική ποινική ευθύνη στο Διεθνές Δίκαιο

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2003
σ. 417
ISBN: 978-960-15-0895-5
Scripta Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου 1
Κυκλοφορεί
Τιμή: 40.76€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 21-04-2005)
Περίληψη: