Βιβλίο
European Integration and Maritime Transport

N. Farantouris
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2003
σ. 465
ISBN: 978-960-15-0900-6
Κυκλοφορεί
Τιμή: 50.96€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 21-04-2005)
Περίληψη: