Βιβλίο
Einführung in das Griechische Privatrecht

Ioannis Karakostas
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2003
σ. 119
ISBN: 978-960-15-0924-2
Κυκλοφορεί
Τιμή: 15.28€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 21-04-2005)
Περίληψη: