Βιβλίο
Ευρωπαϊκό δίκαιο Ι. Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ιστορική μορφολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιμέλεια:
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2003
σ. 165
ISBN: 978-960-15-0936-5
Κυκλοφορεί
Τιμή: 15.28€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 21-04-2005)
Περίληψη: