Βιβλίο
Το πολιτιστικό περιβάλλον κατά το σύνταγμα 1975/86/2001


Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2003
σ. 366
ISBN: 978-960-15-1035-4
Κυκλοφορεί
Τιμή: 35.67€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 21-04-2005)
Περίληψη: