Βιβλίο
Το κοινοτικό πλαίσιο οργάνωσης των τηλεπικοινωνιών. Βασικά κείμενα


Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2003
σ. 272
ISBN: 978-960-15-1041-5
Κυκλοφορεί
Τιμή: 30.57€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 21-04-2005)
Περίληψη: