Βιβλίο
Δικηγορείν εν Αθήναις. Μια διαδρομή στον 19ο αιώνα

Λύντια Τρίχα
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2003
σ. 661
ISBN: 978-960-15-1076-7
Κυκλοφορεί
Τιμή: 50.96€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 21-04-2005)
Περίληψη: